Лабораторія селекції

Співробітники лабораторії займаються питаннями та надають послуги:

- удосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній свиней та їх кросів;

- аналіз селекційно-генетичної ситуації в стаді свиней та розробка селекційно-генетичної програми створення племінного стада;

- оцінка ремонтного молодняку за визначенням прижиттєвої товщини шпику;

- організація та проведення оцінки кнурів за якістю нащадків в умовах господарства;

- комп’ютеризація селекційного процесу.

- селекція, поліпшення та вдосконалення стада (плани селекційно-племінної роботи у племзаводах та племрепродукторах);

- складання перспективних планів племінної роботи зі стадом з науковим супроводом;

- підбору тварин для комплектування стада у господарствах, племінних заводах та плем.репродукторах;

- планування підбору кнурів до свиноматок (складання родинних зв’язків, індивідуального закріплення, розподіл навантаження на кнурів);

- формування схеми помісячного руху поголів’я;

- проведення оцінки екстер’єру під час бонітування;

Зав. лабораторії – ВАКАНСІЯ

Співробітники лабораторії селекції