Лабораторія селекції

 

Співробітники лабораторії займаються питаннями та надають послуги:

-          удосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній свиней та їх кросів;

-          аналіз селекційно-генетичної ситуації в стаді свиней та розробка селекційно-генетичної програми створення племінного стада;

-          оцінка ремонтного молодняку за визначенням прижиттєвої товщини шпику;

-          організація та проведення оцінки кнурів за якістю нащадків в умовах господарства;

-          комп’ютеризація селекційного процесу.

-          селекція, поліпшення та вдосконалення стада (плани селекційно-племінної роботи у племзаводах та племрепродукторах);

-          складання перспективних планів племінної роботи зі стадом з науковим супроводом;

-          підбору тварин для комплектування стада у господарствах, племінних заводах та плем.репродукторах;

-          планування підбору кнурів до свиноматок (складання родинних зв’язків, індивідуального закріплення, розподіл навантаження на кнурів);

-          формування схеми помісячного руху поголів’я;

-          проведення оцінки екстер’єру під час бонітування;

 

Зав. лабораторії –    ВАКАНСІЯ

 

Співробітники лабораторії селекції