Саєнко Артем Михайлович

У 2006 році закінчив Полтавську державну аграрну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” та здобув кваліфікацію інженера-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва.

З 2006 року працює у Інституті свинарства НААН. З 2011 року молодший науковий співробітник лабораторії генетики.

З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі Інституту свинарства НААН за спеціальністю 06.02.01 – селекція та розведення тварин. Захистив дисертацію у 2015 році, на тему: “Аналіз генетичної структури різних порід і типів свиней та встановлення зв'язку ДНК – маркерів з продуктивними ознаками свиноматок”. З 2013 року є членом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавілова.

А. М. Саєнко опубліковано 17 наукових праць, в тому числі 4 у зарубіжних виданнях, з них – 9 статей у фахових виданнях та має одне авторське свідотство.

Основними напрямками наукової роботи А. М. Саєнко є розробка ДНК – технологій типування свиней за генами, що контролюють господарські та біологічні ознаки, пошук молекулярних маркерів для впровадження маркер-асоційованої селекції, генетичний моніторинг селекційних процесів.