Лабораторія генетики

Співробітники лабораторії займаються науковими дослідженнями та надають послуги:

- експертиза походження свиней;

- ДНК-діагностика стрес-синдрому свиней;

- ДНК-діагностика BLAD у великої рогатої худоби;

- ДНК-типування свиней за ESR1 геном (маркер багатопліддя) та за MC4R геном (м’ясні та відгодівельні якості;

- генетико-популяційний аналіз стада на основі ДНК-типування (ISSR-маркери);

- ДНК-діагностика хламідіозу с.-г. тварин;

- визначення ГМО (якісно, кількісно) та ГМ ліній сої дозволених до використання в ЕС та РФ;

- ДНК-типування свиней за локусами кількісних ознак: PRLR, IGF2, GH, MSTN, NAPOLE, FUT та MUC4 або інші за бажанням замовника;

- визначення однорідності генеалогічних та заводських родин свиноматок за мітохондріальним геном;

- визначення належності свиней до певної породи за мітохондріальним геном.

Лабораторія сертифікована для проведення генетичного аналізу на рівні ДНК, атестована як лабораторія генетичного контролю у племінному тваринництві, має ліцензію на проведення генетичних експертиз походження та аномалій тварин.

Зав. лабораторії Балацький Віктор Миколайович, к.б.н., с.н.с.,

Співробітники лабораторії генетики