Лабораторія генетики

 

Співробітники лабораторії займаються науковими дослідженнями та надають послуги:

-          експертиза походження свиней;

-          ДНК-діагностика стрес-синдрому свиней;

-          ДНК-діагностика BLAD у великої рогатої худоби;

-          ДНК-типування свиней за ESR1 геном (маркер багатопліддя) та за MC4R  геном (м’ясні та відгодівельні якості;

-          генетико-популяційний аналіз стада на основі ДНК-типування (ISSR-маркери);

-          ДНК-діагностика хламідіозу с.-г. тварин;

-          визначення ГМО (якісно, кількісно) та ГМ ліній сої дозволених до використання в ЕС та РФ;

-          ДНК-типування свиней за локусами кількісних ознак: PRLR, IGF2, GH, MSTN, NAPOLE, FUT та MUC4 або інші за бажанням замовника;

-          визначення однорідності генеалогічних та заводських родин свиноматок за мітохондріальним геном;

-          визначення належності свиней до певної породи за мітохондріальним геном.

Лабораторія сертифікована для проведення генетичного аналізу на рівні ДНК, атестована як лабораторія генетичного контролю у племінному тваринництві, має ліцензію на проведення генетичних експертиз походження та аномалій тварин.

 

Зав. лабораторії Балацький Віктор Миколайович, к.б.н.,  с.н.с.,

 

 

Співробітники лабораторії генетики