Почерняєв Костянтин Федорович

 

 

   Народився у 1961 році у м. Полтаві.

   Закінчив у 1984 році Харківський державний університет (біологічний факультет, кафедра генетики і цитології).

У 1989-1992 роках навчався в заочній аспірантурі Інституту молекулярної біології і генетики (м. Київ). У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Поліморфізм міні- і мікросателітної ДНК свині».

У 1998-1999 роках Почерняєв К.Ф. працював на посаді запрошеного вченого (visiting scientist) в Інституті тваринництва і поведінки тварин (м. Марієнзеє, Німеччина), де виконав генетико-популяційні дослідження німецьких місцевих порід овець на основі мікросателітних локусів.

  Почерняєв К.Ф. кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 молекулярна біологія, старший науковий співробітник, член Міжнародного товариства генетики тварин ISAG. З 2013 року обіймав посаду завідувача відділу селекції та генетики.

Як науковий керівник Почерняєв К.Ф. виконував НДР «Розробити метод визначення мітохондріальних гаплотипів свиней», «Визначити мітохондріальні гаплотипи, що зустрічаються серед свиней локальних порід України», «Розробити метод ідентифікації генеалогічних структур різних порід свиней за гетерохромосомними ДНК-маркерами», «Дослідити закономірності впливу ефективного розміру популяції та ендогамії на швидкість генетичної диференціації популяцій свиней на основі аналізу молекулярно-генетичних маркерів» (2011–2015).

  Почерняєв К.Ф. як керівник приймав участь у виконанні міжнародних наукових проектів – Китайсько-Українського: «Генетична диференціація євразійських порід свиней на основі древньої та сучасної ДНК» (2011–2012) та як співвиконавець «EXELMEAT» 7–ї рамкової програми (2012–2015).

  Почерняєв К.Ф. автор більше 80 публікацій у фахових виданнях автор 2 методичних рекомендацій та 5 патентів.

Під науковим керівництвом К.Ф. Почерняєва підготовлена дисертація Лядський І.К. Зв'язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів MC4R, CTSL та HMGA1: Автореф. дис. канд. с.-г. наук / Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН України – с. Чубинське, Київська обл. – 2015. – 21 с.