Відділ селекції та генетики

Завідуюча відділу селекції та генетики Гришина Людмила Павлівна – доктор сільськогосподарських наук.

За період існування Інституту свинарства назва відділу дещо змінювалась. Відразу після організації інституту у 1930 році і до 1936 року відділ мав назву «Прикладної генетики», пізніше – це був відділ «Розведення», «Відділ розведення і гібридизації», «Відділ розведення і генетики» та до теперішньої назви.

Однак, суттєвість роботи відділу практично не змінювалась. На різних етапах функціонування відділ займався питаннями створення нових порід та поліпшенням існуючих, розробкою та впровадженням методів схрещування та гібридизації, останні десятиріччя розширені дослідження з питань молекулярної генетики.

 Співробітники відділу комплексно займаються питаннями:

- створення нових заводських структур у породах;

- поліпшення існуючих генотипів і підтримання їх на високому продуктивному рівні;

- аналіз селекційно-генетичної ситуації в стаді свиней;

- розробка селекційно-генетичних програм у племінних стадах;

- проведення оцінки тварин за фенотипом та генотипом;

- проведення бонітування свиней різних порід;

- контроль за селекційним процесом в Україні.

 Проводять:

- експертизу походження свиней;

- ДНК-діагностику стрес-чутливості свиней;

- встановлення наявності ознак підвищеної багатоплідності, м’ясних та відгодівельних якостей на рівні ДНК, задовго до їх прояву;

- індивідуальне виявлення хворих тварин та носіїв небезпечних захворювань у стаді;

- визначення походження та належності до породи.

 До складу відділу входить дві лабораторії:

- Лабораторія селекції - зав. лабораторії Перетятько Лідія Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук;

- Лабораторія генетики - зав. лабораторії Балацький Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук.