Відділ селекції та генетики

Зав.відділом -  доктор с.-г. наук   Гришина Людмила Павлівна

 

 

Співробітники відділу комплексно займаються питаннями:

-          створення нових заводських структур у породах;

-          поліпшення існуючих генотипів і підтримання їх на високому продуктивному рівні;

-          аналізу селекційно-генетичної ситуації в стаді свиней;

-          розробка селекційно-генетичних програм у племінних стадах;

-          проведення оцінки тварин та контролю за селекційним процесом в Україні. 

Проводять:

-          експертизу походження свиней;

-          ДНК-діагностику стрес-чутливості свиней;

-          встановлення наявності ознак підвищеної багатоплідності, м’ясних та відгодівельних якостей на рівні ДНК, задовго до їх прояву;

-          індивідуальне виявлення хворих тварин та носіїв небезпечних захворювань у стаді;

-          визначення походження та належності до породи.

 

До складу відділу входить дві лабораторії:

 

Лабораторія селекції - зав. лабораторії    ВАКАНСІЯ

 

Лабораторія генетики - зав. лабораторії Балацький Віктор Миколайович, к.б.н. , с.н.с.