БАНЬКОВСЬКА ІРИНА БРОНІСЛАВІВНА

 

 

    Народилася 10 квітня 1966 р. в м. Львів в сім’ї службовців. Після  закінчення середньої школи вступила на зооінженерний факультет Полтавського сільськогосподарського інституту, який закінчила з відзнакою в 1988 році і була направлена на роботу в Полтавський науково-дослідний інститут свинарства  на посаду старшого лаборанта лабораторії селекції.

     З 1991 по 1994 рік І. Б. Баньковська працювала молодшим науковим співробітником лабораторії селекції інституту свинарства УААН, а в 1994-1997 рр. – на посаді наукового співробітника цієї лабораторії. З 1997 по 1999 рр. була завідувачем сектору якості продуктів забою свиней лабораторії зоохімічного аналізу інституту. В 1999 р. Ірина Броніславівна отримала посаду старшого наукового співробітника, а в 2001 році їй було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

      У 1988-1992 рр. Баньковська І. Б. без відриву від виробництва навчалася в аспірантурі інституту. В 1993 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «М’ясна продуктивність і якість м’яса свиней спеціалізованих генотипів». В даний час працює над підготовкою докторської дисертації.

     Автор та співавтор 79 наукових праць. Має 7 авторських свідоцтв на селекційне досягнення – полтавська та українська м’ясна порода свиней, лінії та родини. Патент на корисну модель «Спосіб визначення якості м’яса туш свиней», свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Розрахунок поживності кормів та ефективних раціонів за первинними даними зоохімічного аналізу». У співпраці із співробітниками лабораторії генетики приймала участь у міжнародному проекті «EXELMEAT» 7-ї рамкової програми з питань дослідження зв’язку показників якості м’яса з генами продуктивних ознак свиней.

Баньковська І.Б. працює над розробкою науково-методичної системи комплексної оцінки, прогнозування та покращення якості м’яса свиней, як невід’ємної частини технології виробництва якісної свинини.

Проводить науково-методичні консультації, семінари та лекції для студентів, аспірантів і молодих спеціалістів з проблемних питань біологічних особливостей та методології оцінки якості м’яса та сала свиней.

З 2004 р. і до тепер І. Б. Баньковська працює завідувачем лабораторії зоотехнічного аналізу.