Лабораторія зоотехнічного аналізу

 

Лабораторія зоотехнічного аналізу атестована ДП «Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» на технічну компетентність щодо проведення випробувань у відповідності із заявленою галуззю атестації. «Свідоцтво про атестацію» №173-12 від 17.12.2012 р., чинне до 31.10.2015 р.

 

Керівник лабораторії – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Баньковська Ірина Броніславівна.

Моб. тел.: +308 0505212568, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Призначення лабораторії: проведення масових аналізів, результати яких використовуються під час контролю якості і безпеки продуктів харчування та при визначенні показників фізіологічного стану тварин.

 

 

 

Експертну оцінку зразків біологічного матеріалупроводять досвідчені спеціалісти

лабораторної справи, що мають рівень фахової підготовки та науковий стаж роботи.

 

Лабораторія є базою для виконання наукових і аспірантських досліджень з питань годівлі, кормовиробництва, якості продукції та фізіології травлення.

 

 

Напрямки роботи:

-       проведення аналізу хімічного складу різних видів кормів (загальний зоотехнічний аналіз);

-       аналіз зразків біологічного матеріалу, одержаних в результаті проведення фізіологічних балансових дослідів;

-       визначення кальцій-фосфорного співвідношення в кормах та продуктах обміну;

-       розрахунок поживності кормів за фактичними результатами аналізів (к.од., обмінна енергія, перетравний протеїн) з подальшимскладанням та ціновою оптимізацією раціонів для різних статево-вікових груп тварин в конкретних умовах виробництва з використанням фактичних результатів аналізу кормів;

-       оцінка якості м’яса за показниками: активної кислотності (рН), ніжності, інтенсивності забарвлення, вологоутримуючої здатності, витрат при термічній обробці, загальної вологи, золи, сирого протеїну, внутрім’язового жиру, кальцію, фосфору;

-       аналіз якості хребтового сала за показниками гігроскопічної вологи, температури плавлення та числа рефракції

-       надання повного експертного висновку про якість зразків та перспектив їх подальшого використання.

-       проведення експрес-оцінки швидкості дозрівання та формування якості м’язової тканини за допомогою спеціальних портативних приладів безпосередньо в умовах м’ясопереробних підприємств.

 

Впроваджуються нові методики «комерційних» аналізів якості різних видів кормів (у т.ч. сої, сінажу, силосу і др.).

На договірних засадах лабораторія надає свою базу аспірантам та співробітникам різних вузів і установ для проведення ними аналітичних робіт згідно методик наукових досліджень.

 

 

     

 

Масовий аналіз зразків м’язової тканини свиней різних порід.

 

                                                 

 

Експрес-оцінка м’ясності туш свиней та якості дозрівання м’язової тканини.

                                              

 

 

Загальний зоотехнічний аналіз зерна різних культур та комбікормів.

 

 

Історична довідка про лабораторію.

Лабораторія зоотехнічного аналізу, як структурна одиниця Інституту свинарства, створена у 1930 році. Першочергове призначення аналітичної лабораторії ґрунтувалося і багато років обумовлювалося характером роботи, що визначався тематикою наукових досліджень і відрізнявся великою різноманітністю дослідів. Результати її роботи були і залишаються складовою частиною звітів відділів і лабораторій інституту, аналітичні матеріали висвітлювалися у статтях, довідниках, монографіях, матеріалах всесоюзних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, кандидатських та докторських дисертаціях.

За період існування лабораторії проведено значний об’єм робіт, що визначається десятками тисяч аналізів. Серед них центральне місце займають дослідження за схемою повного зоотехнічного аналізу, визначення у кормах і тканинах мікро- і макро елементів, калорійності, кислотності, каротину, органічних кислот, вуглеводів, амінокислот у різноманітних традиційних і не традиційних кормах для свиней, великої рогатої худоби, птиці. Матеріали цих досліджень увійшли до числених публікацій, технологічних проектів, довідників (під ред. професора В. П. Гудзенка, 1934р., під ред. доктора с.-г. наук М. М. Карпуся, 1988р.), а також використані під час розробки деталізованих норм годівлі сільськогосподарських тварин «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» (Москва, 1985р.).

Цінним є багаторічний аналітичний матеріал лабораторії з вивчення хімічного складу кормів Лісостепової зони, що систематизований і опублікований професором І.С.Трончуком. Аналіз лабораторних даних, проведений за період з 1934 по 1984 роки свідчить, що деякі кормові культури, вирощені на Полтавщині, мали порівняно вищий вміст поживних речовин.

Наукові співробітники та фахівці-лаборанти лабораторії зоотехнічного аналізу плідно співпрацювали у комплексних тематиках інституту з питань фізіології травлення та мінерального обміну свиней, вивчення перетравності та засвоєння азоту кормів, розробки обгрунтованих рекомендацій кратності годівлі, норм протеїнової та мінеральної годівлі свиней різних статево-вікових груп. Спільно з лабораторією силосування Всесоюзного інституту кормів було вивчено і встановлено значення величини «цукрового мінімуму» для різних видів зеленої маси, що силосується.

В лабораторії постійно проводилася робота з розробки та вдосконалення цілого ряду робочих методик для проведення масових аналізів. Наприклад, визначення азоту і протеїну з однієї наважки, визначення жиру методом Сокслета для різних зразків, визначення вмісту білка на рефрактометрі та інш. Розроблена раціональна методика аналізу м’яса та м’ясних продуктів з однієї наважки, методика хімічного аналізу мінеральних речовин в кормах, в хімусі різних частин травних шляхів та в продуктах обміну тварин.

Згідно комплексних науково-дослідних програм породовипробування свиней (1966р, 1976-1977рр., 1990-2003рр.) в лабораторії проведено широкомасштабні дослідження фізико-хімічних, хімічних та біохімічних показників зразків м’язової, жирової, кісткової тканини, крові та внутрішніх органів тварин.

Аналітичну роботу завжди виконував колектив високодосвідчених спеціалістів лабораторної справи з високим рівнем фахової професійної підготовки та науково-практичним стажем роботи під керівництвом завідувачів Утєхіна Б.П., Поливоди Д.І., Лебединської Ю.О., Павлюк І.М., Троцького М.Я., Баньковської І.Б.

 

 

Співнобітники лаб. зооаналізу та якості м'яса

 

 

 

.