1. Зинов’єв Сергій Георгійович
  2.  
  3. 09 травня 1979 року
  4. Старший науковий співробітник лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
  5. Вища. У 2001 році з відзнакою закінчив Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, хімія і біологія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності.

05 травня 2005 року успішно захистив дисертаційну роботу за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин «Вплив мікробіологічної ферментації кормів на співвідношення вільних амінокислот крові поросят та їх фізіологічний стан»

2008 р. – Кваліфікаційне свідоцтво «Сільськогосподарський дорадник»

6. Короткий огляд трудової діяльності: 

Аспірант Інституту свинарства імені О.В. Квасницького УААН за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 - 12.2001 р. – 11.2004 р.

Старший лаборант лабораторії фізіології Інституту свинарства імені О.В. Квасницького УААН

- 12.2004 р. – 02.2004 р.

 

Молодший науковий співробітник сектору травлення лабораторії фізіології Інституту свинарства імені О.В. Квасницького УААН (за результатами атестації)

- 03.2004 р. - 01.2007 р.

 

Науковий співробітник сектору травлення лабораторії фізіології Інституту свинарства імені О.В. Квасницького УААН (за результатами атестації)

- 01.2007 р. - 02.2010 р.

 

Старший науковий співробітник сектору травлення лабораторії фізіології Інституту свинарства імені О.В. Квасницького УААН

- 02.2010 р. - 04.2012 р.

 

Старший науковий співробітник лабораторії годівлі Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

- 04.2012 р. -

 

7. На даний час опубліковано 68 наукових праць, з них 11 патентів на винаходи, також брав активну участь у розробці 6 державних стандартів та одних технічних умов.

Коваленко В.Ф., Біндюг О.А., Зінов’єв С.Г. Особливості білкового обміну у свиней за дії ферментованих кормових добавок // В.Ф. Коваленко, О.А. Біндюг, С.Г. Зінов’єв / Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, Сполом. – 2010. – Випуск 11. – №2-3. – С.128-133

Коваленко В.Ф., Біндюг О.А., Зінов’єв С.Г. Динаміка окремих біохімічних показників крові свиней при використанні ферментованих кормів // В.Ф. Коваленко, О.А. Біндюг, С.Г. Зінов’єв / Міжв. темат. наук. збірник „Свинарство” – Полтава. – 2010. – Вип.58 – С.48-52.

Зінов’єв С.Г. Вплив ферментованих кормів на біохімічний статус крові та продуктивність свиней [Електронний ресурс] // С.Г. Зінов’єв / Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – 4 (26). – Режим доступа до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_4/11zsg.pdf

Зінов’єв С.Г. Використання функціональних кормів у свинарстві [Електронний ресурс] // С.Г. Зінов’єв / Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – 5 (27). – Режим доступа до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/11zsg.pdf

Коваленко В.Ф. Біндюг О.А. Зінов’єв С.Г. Біохімічний статус крові свиней та якість продуктів забою при вокористанні сухого ЕМ-корму // В.Ф. Коваленко, О.А. Біндюг, С.Г. Зінов’єв / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип 76 частина 2. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – С. 363-367

Спосіб приготування сухої кормової добавки з використанням ефективних мікроорганізмів (Патент на корисну модель №38132 U, від 25.12.2008р)

Спосіб підвищення перетравності кормів (Патент на корисну модель № 39090 U, від 10.02.2009р.)

Спосіб визначення функціонального стану сперми кнурів (Патент на корисну модель № 350553 U, від 10.06.2010 р.)

Спосіб прогнозування термостресстійкості сперміїв кнура (Патент на корисну модель № 52538  Бюл. № 16 від 25.08.2010)

 

8.

Современное состояние, проблемы и пути интенсификации производства высококачественной свинины, Херсон, 2011.

Современнные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ, Ульяновск, 2010.

Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві - науково-теоретична конференція, присвячена пам’яті академіка В.П. Бурката Чубинське, 25 лютого 2010

Пути интенсификации отрасли свиноводства в странах СНГ, XVI Международная конференция, Гродно, 2009

VIIth Parnas Conference, Ялта, 2009

Новітні технології в свинарстві – сучасний стан і перспективи: Міжнар. науково практична конференція Харків, 2007

XIV Международная научно-практическая конференция по свиноводству «Современные проблемы интенсификации производства свинины», Ульяновск, 2007г

 

9. Стипендія кабінету міністрів України, 1999-2001

10.

11. Контактна інформація:

Контактні телефони (0532) 52-74-25; +38(095)8120607

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Skype – gaius_svetonius

12. Науково-практичні інтереси: вивчення фізіолого-біохімічних закономірностей протікання процесів обміну речовин у свиней під впливом різних факторів кормового походження.

13. Потенційному замовнику можу надати консультативні послуги щодо питань раціональної годівлі свиней, здійснити оцінку ефективності використання нових кормів та кормових добавок у свинарстві, а також щодо організації штучного осіменіння свиноматок та оцінки якості сперми кнурів.

14. Впроваджений спосіб приготування сухої кормової добавки з використанням ефективних мікроорганізмів.

15.