1. Біндюг Олександр Андрійович
  2.  
  3. 3 вересня 1952 року
  4. Провідний науковий співробітник лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
  5. Вища. Закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут у 1978 році.
    1.  Короткий огляд трудової діяльності:

- з травня 1978 року по січень 1983 року – старший технолог лабораторії фізіології Полтавського науково-дослідного інституту свинарства південного відділення ВАСГНІЛ;

- з січня 1983 року по лютий 1990 року – молодший науковий співробітник лабораторії фізіології Полтавського науково-дослідного інституту свинарства південного відділення ВАСГНІЛ;

- з березня по серпень 1990 року – технолог з відтворення свиней арендного підрпиємства по виробництву свинини в колгоспі ім. Щорса Машівського району, Полтавської області;

- з серпня по грудень 1990 року – спеціаліст колгоспу «Дружба» Машівського району, Полтавської області;

- з січня 1990 року по квітень 1997 року – за сумісництвом науковий консультант з питань ведення галузі свинарства в господарствах Полтавської області;

- з квітня 1997 року по березень 2005 року – науковий співробітник лабораторії фізіології Інституту свинарства імені О.В.Квасницького УААН;

- в березні 2005 року переведений в сектор травлення лабораторії фізіології Інституту свинарства імені О.В.Квасницького УААН в займаній посаді;

- з червня 2005 року і по квітень 2012 року – завідувач сектором травлення лабораторії фізіології Інституту свинарства ім. О.В.Квасницького УААН

- з квітня 2012 року по даний час займає посаду провідного наукового співробітника лабораторії годівлі.

  1. Кількість наукових праць – 43, серед яких найголовніші наступні: Модифікація галотанового методу оцінки рівня стрессхильності у свиней // Сучасні методики досліджень у свинарстві.–Полтава.–2005.–С.108-110.

Применение пробиотиков в свиноводстве // Сборник научных трудовXIV-й Межд.науч-прак. конф. по свиноводству «Современные проблемы интенсификации производства свинины» – Ульяновск – 11-13 июля 2007г. – С.124-130.

До методів визначення концентрації сперми у кнурів// Міжв. темат. наук. збірник „Свинарство” –Полтава. –2008.–Вип.56 – С.58 – 60.

Технологічні прийоми попередження стресів у свиней // Міжв. темат. наук. збірник „Свинарство” –Полтава. –2008.–Вип.56 – С.73 – 77.

Особливості білкового обміну у свиней за дії ферментованих кормових добавок // Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, Сполом. – 2010. – Випуск 11. – №2-3. – С.128-133.

Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней // Міжв. темат. наук. збірник „Свинарство” – Полтава. – 2012.–Вип.61 – C. 93 – 98

  1. Контактні телефони (0532) 52-74-25; (0532)- 52-74-19.
  2. Потенційному замовнику можу надати консультативні послуги щодо питань раціональної годівлі свиней, організації штучного осіменіння свиноматок, навчання техніки штучного осіменіння, оцінки якості сперми кнурів, здійснити оцінку ефективності використання нових кормів та кормових добавок у свинарстві