ЛАБОРАТОРІЯ ГОДІВЛІ

 

Завідувач лабораторії годівлі

Зінов’єв Сергій Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук

 

З моменту започаткування Інституту свинарства у серпні 1930 року відділ (з 1930 р. по 1988 р.), а в подальшому лабораторія годівлі (з 1988 до теперішнього часу) була і є на сьогодні одним із основних наукових підрозділів наукової установи системи Національної академії аграрних наук.

Відділ годівлі від самого початку свого функціонування активно співпрацював з лабораторіями фізіології та технології кормів. Застосування нових оригінальних методик (полізонд шлунку, хронічної анастомози кишечнику у свиней) дало змогу вивчити фізіологічні закономірності і особливості перетравлення кормів окремо та в різних варіантах поєднання між собою в раціоні, а отже, направити зоотехнічну науку з питань годівлі в нове русло – більш ефективного їх використання з метою максимального прояву генетичного потенціалу тварин.

З 2002 р. лабораторія здійснює постійний моніторинг та випробування новітніх ферментних та амінокислотних препаратів, пре- та пробіотиків, інших добавок для інтенсивних програм годівлі свиней (С.О. Семенов, О.О. Висланько, А.В. Коробка, С.Г. Зінов’єв, О.А. Біндюг), що особливо актуально в сучасних умовах використання у свинарстві проблемних і традиційних більш дешевих сировинних ресурсів – шрот соняшнику, ячмінь, тритикале, жито, висівки тощо (С.О. Семенов, А.В. Коробка, Л.М. Кузьменко). Поряд з цим здійснюється пошук ефективних рослинних біостимуляторів (ехінацея пурпурова та бліда, расторопша плямиста тощо), розробка конкурентоздатних раціонів і програм годівлі, а також сучасних технологій кормовиробництва (М.Д. Колесник).

Особливо поглибилась і розширилась тематика наукових досліджень після об’єднання у 2012 році лабораторії годівлі з сектором травлення (О.А. Біндюг, С.Г. Зінов’єв, Д.О. Біндюг, О.О. Вагідова).

На даний час у лабораторії годівлі дослідження проводяться за такими напрямками:

- теоретичні і практичні основи нормування і годівлі свиней;

- розробка наукових засад інноваційного розвитку виробництва екологічно безпечних кормів для органічного та індустріального свинарства за умов його модернізації і реформування;

- вивчення сучасних кормових продуктів та розробка рецептур комбікормів для зменшення питомої ваги зернових компонентів та собівартості кормів;

- розробка новітніх технологій виготовлення комбікормів з використанням, побічних продуктів та відходів виробництв з метою зменшення їх собівартості;

- розробка та вивчення кормових добавок і спеціалізованих кормів для свиней різних статево-вікових груп (престартери, молокозамінники, фітогеники, ферменти, пре- та пробіотики, органічні кислоти, сорбенти, мінеральні комплекси тощо);

- кормова корекція відтворної здатності кнурів та свиноматок з використанням кормових добавок природного походження;

- дослідження фізіолого-біохімічних процесів живлення у свиней з метою удосконалення системи нормування поживних речовин.

У минулому дослідження з годівлі тварин зосереджувались головним чином на вдосконаленні харчових потреб сільськогосподарських тварин стосовно енергії, білка та мінералів. В останні десятиліття дослідники усвідомили безліч складностей, пов'язаних із живленням, особливо ролі фізіології, мікробіології, генетики та імунології, щоб краще тлумачити науку про годівлю та живлення тварин.

Щоб впоратися з проблемами 21-го століття в галузі живлення сільськогосподарських тварин, необхідно залучати до інноваційної діяльності, окрім знань про класичну годівлю тварин, нові галузі природничих та технічних наук (наприклад, молекулярну біологію, молекулярне живлення, генетику, геноміку та інші -омікі, інформаційні технології, тощо). Важливість цих дисциплін буде продовжувати рости в найближчому майбутньому, протягом наступних 5-10 років. Годівля та живлення тварин повинні будуть все більше фокусуватися на виробництві безпечних і поживних продуктів, що відслідковуються шляхом виробництва систем, які піклуються про навколишнє середовище і благополуччя тварин з використанням інгредієнтів, не придатних для споживання людиною.

Точне тваринництво (Precision Livestock Farming) - це інноваційний системний підхід до виробництва, який можна визначити, як управління тваринництвом з використанням принципів і технологій технологічного проектування. Точне живлення та точна годівля тварин є частиною підходу до точного тваринництва і включає в себе використання методів, які дозволяють своєчасно доставляти потрібну кількість корму з відповідним складом групі або окремим тваринам для підвищення рентабельності, ефективності та стійкості господарств. У цій виробничій системі індивідуальні особливості тварин враховується при використанні раціонів, щодня адаптованих до їх індивідуальних потреб.

Використання точного живлення тварин на практиці в значній мірі сприяє змінам, необхідним для успішного виробництва продуктів тваринного походження в 21-м столітті, а також для успіху інноваційної діяльності. Для того щоб сільськогосподарський сектор тваринництва міг забезпечити достатню кількість безпечних харчових продуктів тваринного походження для харчової промисловості, існує швидко зростаюча потреба в поліпшенні співпраці між медичними, біологічними та сільськогосподарськими науками на основі професійної логіки, а також співпраці в науково-дослідних програмах та освіті. Досить імовірно, що залучення нових областей науки таких як біоінформатика, молекулярна біологія, молекулярне живлення, нутрігеноміка, а також квантова біологія здійснить революцію в науці про живленя тварин. Ці галузі науки будуть в значній мірі сприяти розвитку науки про годівлю та живлення тварин і, як наслідок, сприяти більш ефективному живленню тварин, а також більш якісному та безпечному виробництву харчових продуктів на основі тваринного походження.