1.Базалевич Алла Володимирівна

2. 

3. Народилася 8 квітня 1962 року.

4.Молодший науковий співробітник лабораторії фізіології відтворення, кандидат сільськогосподарських наук.

5. Вища освіта.

6.В інституті свинарства і АПВ НААНУ лабораторії фізіології відтворення працює 34 роки.

7. Наукових праць 23.

1Інструкція із штучного осіменіння свиней. Аграрна наука -2003.-56 с.

2.КОВАЛЕНКО В.Ф.,БАЗАЛЕВИЧ А.В.,БІНДЮГ О.А. Методика прискореного привчання кнурів  до садки на чучело. Сучасні методи досліджень у свинарстві Полтава 2005 с.111-113.

3.БАЗАЛЕВИЧ А.В. Вдосконалення технології глибокого заморожування сперми кнурів. Збірник наукових праць  науково-виробничої конференції, присв”яченої 50-річчю відкриття здатності сперміїв ссавців зберігати біологічну повноцінність і генетичну інформацію після заморожування. Київ-1997 с.15.-16

4.Коваленко В.Ф. Базалевич А.В. Проблеми і перспективи трансплантації в свинарстві. 11Збірник матеріалів ХY111 з”їзду Українського фізіологічного товариства ім.. Павлова „Розвиток фізіології в Українській РСР за 1986-1990 роках” 17-21 вересня 1990 р. Харьків, Київ Наукова думка,1990, 1. с. 141-142

5.Коваленко В.Ф., Біндюг О.А.,БазалевичА.В., Кудюкін.Тестування кнурів за якістю сперми. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Свинарство 55, Полтава-2007с. 48-52.

6. БазалевичА.В. Вплив режиму швидкості заморожування на функціональну активність сперміїв кнура Таврійський науковий вісник вип..58.ч.11. 2008 с.225-228.

7.Коваленко В.Ф., Шостя А.М., Биндюг А.А., Зиновьев С.Г., Базалевич А.В., Ильченко М.А.Стимуляция спермопродукции у хрячков.Таврійський науковий вісник Вип..58 ч.11  2008 с.30-34.

8.Коваленко В.Ф , Бурлаченко Л.В., Біндюг О.А.,Бражник А.В.Життєздатність сперміїв кнура в запежності від режиму їх заморожування. /Тези доповідей ХІІ з»їзду Українського фізіологічного товариства ім. І.П.Павлова Львів : Наукова думка 1986 с.180.

9 Базалевич А.В. Репродуктивна здатність свиноматок, одержаних від застосуваня кріоконсрвованої спермии. Науковий вісник Національного Аграрного університету 118, 2008 с.112-115.

10. Мартиненко Н.А.,Коваленко В.Ф., Ільченко М.О., Базалевич А.В. Фактори спермальної плазми, що контролюють кріотолерантність сперміїв кнура. Вісник 11 -Полтавської Державної Аграрної академії 1,2009 с.179-181.

11.Базалевич А В.Вплив тривалості фази еквілібрації в процесі заморожування сперміїв кнура на їх запліднюючу здатність. Таврійський науковий вісник Випуск 63 Херсон 2009.с.138-142.

12.Коваленко В.Ф.,Базалевич А.В., Біндюг Д.О. Фізіологічне обґрунтування спрощеної технологічної схеми кріоконсервації сперми кнура. Зб. Свинарство № 57  Полтава 2009

13. В.Ф.Коваленко., А.А. Биндюг., А.В.Базалевич. Стимуляция спермопродукции у хрячков /Таврійський науковий вісник.-Вип. 58, частина 2.-Херсон, 2008, с.30-34

14.Патент на корисну модель № 39100 „Спосіб неінвазійного визначення in vivo терміну виживання заморожено-відталих сперміїв у репродуктивному тракті свиноматки”.

15.Патент на корисну модель № 39101 „Спосіб прогнозування ефективності осіменіння свиноматок заморожено- відталою спермою”.

16. Патент на корисну модель № 28539 „Спосіб прискореного визначення концентрації сперміїв у нативній спермі кнурів”.

17.Квасницький О.В., Мартиненко Н.А., Коваленко В.Ф., Лобченко В.О.., Денисюк П.В., Біндюг О.А., Бурлаченко Л.В., Підтереба О.І., Базалевич А.В. Проблеми і перспективи трансплантації в свинарстві. с.141- 2

18. Коваленко В.Ф., Базалевич А.В., Біндюг Д.О. Фізіологічне обґрунтування спрощеної технологічної схеми кріоконсервації сперми кнура.  Свинарство № 57 Зб. між. темат. науковий збірник с.66-71

19.Патент на корисну модель № 52538 Спосіб прогнозування  термостресстійкості сперміїв кнура. 25.08.2010.

20.Базалевич А.В.Вплив ендогенних факторів на кріорезистентність сперміїв кнура. Таврійський науковий вісник Випуск 76, ч. 2  Херсон 2011 с. 359-363

21.Коваленко В.Ф.,Базалевич А.В., Біндюг О.А., Спосіб прогнозування придатності сперміїв кнура для кріоконсервації. Аграрна наука виробництву  Київ 2011 № 4 с. 22.

22. Мартиненко Н.А., Коваленко В.Ф., Біндюг О.А., Базалевич А.В. Оригінальна методика прогнозування результатів штучного осіменіння свиноматок заморожено- відталою спермою. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Розведення і генетика тварин Випуск 45 Київ Аграрна наука 2011 с. 153.

23. В.Ф. Коваленко, А.А.Биндюг, С.Г.Зиновьев, А.В. Базалевич, С.Ф. Лобченко. Прогнозирование результатов искусственного осеменения свиноматок криоконсервированной спермой . Сборник научных трудов ХYII международной научно- практической конференции по свиноводству. Современные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ Том 2 Разведение, селекция, генетика и

воспроизводство свиней 7-10 июля 2010 года Ульяновск- 2010, с.200

.8. Участь у ХVIII з’їзді Українського фізіологічного товариства ім.. Павлова „Розвиток фізіології в Українській РСР за 1986-1990 роках” 17-21 вересня 1990р., Харків; на конференції, присвяченій 50-річчю відкриття здатності сперміїв ссавців зберігати біологічну повноцінність і генетичну інформацію після заморожування. Київ, 1997;

9. Нагород немаю

10.

11. Інститут свинарства і АПВ НААН лабораторія фізіології  тел.72-74-25

12.

13. Надам консультації по питанням що стосуються оцінки якості сперми кнурів.

 

14. Експериментальні матеріали щодо режиму осіменіння свинок і свиноматок збереженою при  +16-18 С спермою використані в процесі розробки „Інструкції із штучного осіменіння свиней” (2003).

Теоретичне обгрунтування підвищення репродуктивної здатності свиноматок за рахунок оптимізації комплексу умов кріоконсервації сперми і режиму ШО використовується у лекційних курсах з фізіології тварин і основ біотехнології тваринництва у Полтавській державній аграрній академії.