Відділ фізіології відтворення та здоро'я тварин

 Завідувач відділу -  доктор с.-г. наук   Почерняєв Костянтин Федорович

 

Відділ фізіології відтворення та здоро'я тварин:

 

-      проводить комплексні наукові дослідження з фундаментальних і прикладних питань галузі сільського господарства й ветеринарної медицини, пошуку нових фізіологічних, генетичних та біохімічних методів підвищення продуктивності свиней;

-      досліджує питання запліднення поза організмом, росту та розвитку доімплантаційних ембріонів свині, трансплантації ембріонів і внутрішньоматкового осіменіння свиней;

-      розробляє питання раціональної годівлі, проводить дослідження з фізіології травлення, впливу кормових інгредієнтів, вітамінів, макро- та мікроелементів, нових біологічно-активних добавок і ін. речовин на ріст і розвиток свиней;

-      здійснює зоотехнічний аналіз кормів, з обрахуванням його поживності, проводить визначення якості сала та м’яса, біохімічний аналіз показників крові;

-      досліджує вплив зоогігієнічних параметрів на фізіологічний стан свиней за різних технологій утримання, досліджує різні аспекти щодо захворювань тварин інфекційної, інвазійної та незаразної етіології;

-      тісно співпрацює з іншими підрозділами інституту.

 

До складу відділу входять чотири лабораторії:

 

Лабораторія фізіології відтворення – зав. лабораторії Денисюк Павло Вікторович, к.б.н.;

Провідний науковий співробітник – Шостя Анатолій Михайлович, д.с.-г.н.;

Старший науковий співробітник – Лобченко Віктор Олексійович, к.б.н.;

Старший науковий співробітник – Чирков Олександр Григорович, к.с.-г.н.;

Молодший науковий співробітник – Базелевич Ала Володимирівна, к.с.-г.н.;

Молодший науковий співробітник – Лобченко Світлана Федорівна;

Провідний фахівець – Одарюк Марина Михайлівна.

 

Лабораторія годівлів.о. зав. лабораторії Зінов'єв Сергій Георгієвич, к.с.-г.н.;

Провідний науковий співробітник – Семенов Сергій Олексійович, к.с.-г.н.;

Старший науковий співробітник – Біндюг Олександр Андрійович, к.с.-г.н.;

Провідний фахівець – Басова Людмила Василівна;

Провідний фахівець – Вагідова Ольга Олексіївна;

 

Лабораторія зоотехнічного аналізу – зав лабораторії Баньковська Ірина Броніславівна, к.с.-г.н.;

Науковий співробітник – Манюненко Світлана Анварівна, к.с.-г.н.;

Провідний фахівець – Ільченко Надія Дмитрівна.

 

Лабораторія здоров’я тварин – зав лабораторії Курман Андрій Федорович, к.б.н.;

Старший науковий співробітник – Хандкарян Валерій Миколайович, к.вет.н.;

Молодший науковий співробітник – Матюх Віктор Олексійович;

Фахівець – Гуріна Валентина Михайлівна;

Фахівець – мазур Олена Олексіївна.

 

 

Завідувачі минулих років

 

 

_Фото співробітників відділу

 

Співнобітники лаб. зооаналізу