Відділ фізіології відтворення та здоров'я тварин

Завідувач відділу - доктор с.-г. наук  Почерняєв Костянтин Федорович

Відділ фізіології відтворення та здоров'я тварин:

 

- проводить комплексні наукові дослідження з фундаментальних і прикладних питань галузі сільського господарства й ветеринарної медицини, пошуку нових фізіологічних, генетичних та біохімічних методів підвищення продуктивності свиней;

- досліджує питання запліднення поза організмом, росту та розвитку доімплантаційних ембріонів свині, трансплантації ембріонів і внутрішньоматкового осіменіння свиней;

- розробляє питання раціональної годівлі, проводить дослідження з фізіології травлення, впливу кормових інгредієнтів, вітамінів, макро- та мікроелементів, нових біологічно-активних добавок і ін. речовин на ріст і розвиток свиней;

- здійснює зоотехнічний аналіз кормів, з обрахуванням його поживності, проводить визначення якості сала та м’яса, біохімічний аналіз показників крові;

- досліджує вплив зоогігієнічних параметрів на фізіологічний стан свиней за різних технологій утримання, досліджує різні аспекти щодо захворювань тварин інфекційної, інвазійної та незаразної етіології;

- тісно співпрацює з іншими підрозділами інституту.

 

До складу відділу входять чотири лабораторії:

 

- Лабораторія фізіології відтворення

- Лабораторія годівлі

- Лабораторія здоров’я тварин

 

Завідувачі минулих років