Архів захистів:

 

04.11.2020 р.

 

КРАСНОЩОК Олександр Олександрович «Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та інтенсивності росту»,

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

Керівник – Гришина Людмила Павлівна, доктор с.-г. наук, с.н.с., завідувач відділу селекції та генетики (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент – Повод Микола Григорович, доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології кормів і годівлі тварин (Сумський національний аграрний університет)

Офіційний опонент –  Сусол Руслан Леонідович, доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технологій виробництва та переробки продукції тваринництва (Одеський державний аграрний університет)

 

Автореферат – завантажити Автореферат

Дисертація – завантажити  Дисертація

 

Відгук I  офіційного опонента – завантажити  Відгук І  

Відгук II  офіційного опонента – завантажити Відгук ІІ

 

БЕЗАЛТИЧНА Олена Олександрівна «Удосконалення технології виробництва молока у скотарстві»

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

Керівник – Іванов Володимир Олександрович, доктор с.-г. наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва Козир Володимир Семенович (Інститут зернових культур НААН)

Офіційний опонент – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса Антонюк Тетяна Андріївна (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

 

Автореферат – завантажити Автореферат

Дисертація – завантажити Дисертація

 

Відгук I  офіційного опонента – завантажити  Відгук І  

Відгук II  офіційного опонента – завантажити Відгук ІІ

 

17.10.2019 р.

 

МІТІОГЛО Лариса Василівна «Дослідження поліморфізму генів репродукції на модельному об’єкті Bos taurus, L.»,

 

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

Керівник – Федота Олена Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 

Офіційні опоненти:

 

Офіційний опонент – Почерняєв Костянтин Федорович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник (завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин (Інститут свинарства і АПВ НААН);

 

Офіційний опонент – Костенко Олександр Іванович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії (Національна академія аграрних наук України).

 

Автореферат – завантажити Автореферат Мітіогло Л.В.

 

Дисертація – завантажити Дисертація Мітіогло Л.В.

 

Відгук I офіційного опонента – завантажити  Відгук І  

Відгук II офіційного опонента – завантажити Відгук ІІ

 

ХОЦЕНКО Алла Володимирівна «Продуктивність, поведінка та інтер’єр у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря», 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

 

Офіційний опонент – Луценко Марія Михайлівна, доктор с.-г. наук,професор, завідувач кафедри технології виробництва молока і м’яса (Білоцерківський національний аграрний університет)

 

Офіційний опонент – Прудніков Василь Григорович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедрою технології переробки, стандартизації та технічного сервісу (Харківська державна зооветеринарна академія)

 

Автореферат – завантажити Автореферат Хоценко А.В.

 

Дисертація – завантажити Дисертацію Хоценко А.В.

 

Відгук I офіційного опонента – завантажити  Відгук І  

Відгук II офіційного опонента – завантажити Відгук ІІ

 

Анонс захистів:

 

30.07.2019 р.

 

ОЛІЙНИЧЕНКО Єлизавета Костянтинівна «Розроблення генетичних маркерів продуктивних ознак свиней на основі однонуклеотиднихполіморфізмів генів лептину та катепсину F»,

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

Керівник – Балацький Віктор Миколайович, доктор с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії генетики (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент – Хохлов Анатолій Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій (Харківська державна зооветеринарна академія);

Офіційний опонент – Россоха Володимир Іванович, кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії генетики (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України) 

Автореферат – завантажити Автореферат

Дисертація – завантажити  Дисертація

 

Відгук I офіційного опонента – завантажити  Відгук І  

Відгук II офіційного опонента – завантажити Відгук ІІ

 

РЕМІЗОВА Юлія Олександрівна  «Вплив мікроклімату на гомеостаз організму свиней, продуктивність та якість свинини»

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент – Маменко Олексій Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, зав. кафедрою прикладної екології (Харківська державна зооветеринарна академія)

Офіційний опонент – Лихач Анна Василівна, доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології (Миколаївський національний аграрний університет)

Автореферат – завантажити Автореферат

Дисертація – завантажити Дисертація

 

Відгук I офіційного опонента – завантажити  Відгук І  

Відгук II офіційного опонента – завантажити Відгук ІІ