Анонс захистів:

 

 30.07.2019 р.

 

ОЛІЙНИЧЕНКО Єлизавета Костянтинівна «Розроблення генетичних маркерів продуктивних ознак свиней на основі однонуклеотиднихполіморфізмів генів лептину та катепсину F»,

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

Керівник – Балацький Віктор Миколайович, доктор с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії генетики (Інститут свинарства і АПВ НААН)

  

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент – Хохлов Анатолій Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій (Харківська державна зооветеринарна академія);

Офіційний опонент –  Россоха Володимир Іванович, кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії генетики (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України) 

Автореферат завантажити    Автореферат

Дисертація завантажити   Дисертація

 

Відгук I  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ

  

РЕМІЗОВА Юлія Олександрівна   «Вплив мікроклімату на гомеостаз організму свиней, продуктивність та якість свинини»

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

  

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

  

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент – Маменко Олексій Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, зав. кафедрою прикладної екології (Харківська державна зооветеринарна академія) 

Офіційний опонент – Лихач Анна Василівна, доктор с.-г. наук,  доцент, доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології (Миколаївський національний аграрний університет)  

Автореферат завантажити    Автореферат

Дисертація завантажити      Дисертація

  

Відгук I  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

 Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ