При Інституті свинарства і АПВ НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 44.351.01 за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва.

 

 

Голова – Рибалко В.П., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заст. голови – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Вчений секретар – Онищенко А.О., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

 

 

Анонс захистів:

30.07.2019 р.

ОЛІЙНИЧЕНКО Єлизавета Костянтинівна «Розроблення генетичних маркерів продуктивних ознак свиней на основі однонуклеотидних поліморфізмів генів лептину та катепсину F», 

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

Керівник – Балацький В.М., доктор с.-г. наук, с.н.с. завідувач лабораторії генетики (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

 

Хохлов Анатолій Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій (Харківська державна зооветеринарна академія)

Россоха Володимир Іванович, кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії генетики (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України)

 

Автореферат – завантажити   Автореферат Олійниченко Є.К.

Дисертація – завантажити      Дисертація Олійниченко Є.К.

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ

 

РЕМІЗОВА Юлія Олександрівна «Вплив мікроклімату на гомеостаз організму свиней, продуктивність та якість свинини», 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

 

Офіційні опоненти:

Маменко Олексій Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, зав. кафедрою прикладної екології (Харківська державна зооветеринарна академія)

Лихач Анна Василівна, доктор с.-г. наук,  доцент, доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології (Миколаївський національний аграрний університет)

 

Автореферат  завантажити     Автореферат Ремізової Ю.О.

 

Дисертація – завантажити      Дисертація Ремізової Ю.О.

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ