При Інституті свинарства і АПВ НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 44.351.01 за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва.

 

 

Голова – Рибалко В.П., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заст. голови – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Вчений секретар – Онищенко А.О., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

 

 

Анонс захистів:

05.03.2019 р.

ОНИЩЕНКО Людмила Володимирівна «Фенотиповий прояв спадкових ознак потомків червоної білопоясої породи свиней залежно від інтенсивності росту їх батьків у період вирощування», 

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Керівник – Рибалко В.П. доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, гол.н.с. лабораторії селекції (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Гетя А.А., доктор с.-г. наук, с.н.с., професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Сусол Р.Л., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Одеський державний аграрний університет)

 

Автореферат завантажити     Автореферат Онищенко Л.В.

 

Дисертація завантажити      Дисертація Онищенко Л.В.

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ

 

ВОЛОЩУК  Максим Володимирович «Удосконалити технологію виробництва свинини шляхом реконструкції свинарських об'єктів», 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Лихач В.Я., доктор с.-г. наук,  доцент, в.о. завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва (Миколаївський національний аграрний університет)

Грищенко С.М., кандидат с-г. наук, доцент, доцент  кафедри техногогій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

 

Автореферат завантажити     Автореферат Волощука М.В.

 

Дисертація завантажити      Дисертація Волощука М.В.

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ