При Інституті свинарства і АПВ НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 44.351.01 за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва.

 

 

Голова – Рибалко В.П., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заст. голови – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Вчений секретар – Онищенко А.О., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

 

 Архів захистів         

Анонс захистів:

 

 

17.10.2019 р.

 

МІТІОГЛО Лариса Василівна «Дослідження поліморфізму генів репродукції на модельному  об’єкті  Bos taurus, L.»,

 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

 Керівник – Федота Олена Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

  

Офіційні опоненти:

 Офіційний опонентПочерняєв Костянтин Федорович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник (завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин (Інститут свинарства і АПВ НААН);

 Офіційний опонент –  Костенко Олександр Іванович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії (Національна академія аграрних наук України).

 

Автореферат – завантажити    Автореферат Мітіогло Л.В.

Дисертація – завантажити      Дисертація Мітіогло Л.В.

 

 Відгук I  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

 Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ

  

ХОЦЕНКО Алла Володимирівна «Продуктивність, поведінка та інтер’єр у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря»,  06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

  

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

  

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентЛуценко Марія Михайлівна, доктор с.-г. наук,професор, завідувач кафедри технології виробництва молока і м’яса (Білоцерківський національний аграрний університет)

 Офіційний опонент – Прудніков Василь Григорович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедрою технології переробки, стандартизації та технічного сервісу (Харківська державна зооветеринарна академія)

  

Автореферат – завантажити    Автореферат Хоценко А.В.

Дисертація – завантажити      Дисертацію Хоценко А.В.

  

Відгук I  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

 Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ