При Інституті свинарства і АПВ НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 44.351.01 за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва.

 

 

Голова – Рибалко В.П., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

 

Заст. голови – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

 

Вчений секретар – Онищенко А.О., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

 

 

 

Анонс захистів:

 

 

05.10.2017 р.

 

СОКИРКО Михайло Петрович «Удосконалення технології вирощування свиней в умовах племінного господарства», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

 

 

Офіційні опоненти:

 

 

Топіха В.С., доктор с.-г. наук, професор, Миколаївський національний аграрний університет, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва

 

 

Небилиця М.С., кандидат с.-г. наук, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, завідувач відділу тваринництва і виробництва екологічно чистої продукції

 

 

Автореферат – завантажити     Автореферат Сокирка М.П.

 

 

Дисертація – завантажити      Дисертація Сокирка М.П.

 

 

 

 

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І        

                                                                            

                                                                                           

 

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ   

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХИСТИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ

 

 

08.06.2017 р.

 

1. ФЛОКА Людмила Валеріївна «Шляхи удосконалення продуктивних якостей свиней червоної білопоясої породи», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

 

Офіційні опоненти:

 

Маменко О.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

 

Небилиця М.С., кандидат с.-г. наук

 

Автореферат – завантажити     Автореферат_Флоки Л.В.

 

Дисертація – завантажити      Дисертація Флоки Л.В.


 

 

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І Флоки Л.В.      

 

        

 

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук  ІІ  Флоки Л.В.            

 

 

 

 

 

2. НАРИЖНА Ольга Леонідівна «Ефективність використання чистопорідних та термінальних кнурів при поєднанні їх із свиноматками великої білої породи в умовах фермерського господарства», 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 

Керівник – Березовський М.Д., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

 

Офіційні опоненти:

 

Хохлов А.М., доктор с.-г. наук, професор

 

Гетя А.А., доктор с.-г. наук, с.н.с.

 

 

 

Автореферат – завантажити    Автореферат Нарижної О.Л.

 

Дисертація – завантажити         Дисертація Нарижної О.Л.

 


 

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити       Відгук І Нарижної О.Л.         

 

        

 

Відгук II  офіційного опонента – завантажити      Відгук ІІ Нарижної О.Л.