При Інституті свинарства і АПВ НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 44.351.01 за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва.

 

 

Голова – Рибалко В.П., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заст. голови – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Вчений секретар – Онищенко А.О., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

 

Анонс захистів:

12 липня 2018 р.

ГЕРАСИМЧУК Віктор Миколайович «Оцінка і вдосконалення систем вентиляції свинарників різного призначення», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Козир В.С., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва (Інститут зернових культур НААН)

Засуха Ю.В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

 

Автореферат завантажити     Автореферат Герасимчука В.М.

 

Дисертація – завантажити      Дисертація Герасимчука В.М.

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ   

 

МАЄВСЬКА Наталія Миколаївна «Інтегрована оцінка продуктивності кнурів-плідників в умовах промислової технології», 

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Сусол Р.Л., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва (Одеський державний аграрний університет)

Костенко О.І., кандидат с.-г. наук, с.н.с., начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії (Національна академія аграрних наук України)

 

Автореферат завантажити     Автореферат Маєвської Н.М.

 

Дисертація завантажити      Дисертація Маєвської Н.М.

 

 

Відгук  офіційного опонента – завантажити      Відгук І       

Відгук II  офіційного опонента – завантажити     Відгук ІІ