Сучасні методики досліджень у свинарстві: Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту свинарства ім. О.В.Квасницького УААН.

Редакційна колегія:

В.П.Рибалко (відповідальний редактор), М.Д.Березовський, Г.А. Богданов, В.Ф.Коваленко (заступник відповідального редактора), Н.А.Мартинеико, В.М.Нагаєвич, Л.Г.Перетятько (відповідальний секретар), В.М.Півторак, О.Ф.Сагло, АМШостя.

Авторський колектив висловлює глибоку вдячність ректору Полтавської державної аграрної академії, доктору с.-г. наук, професору Писаренку В.М. за сприяння у видавництві даного збірника.