Рибалко В.П. та ін.

Породи і породовипробування свиней в Україні: Навч. посіб./ В.М. Нагаєвич, В.П. Рибалко, В.І. Герасимов, М.Д. Березовський, С.В. Акімов, О.В. Пронь; За ред. В.П. Рибалка, В.М. Нагаєвича, В.І. Герасимова. - X., 2005. - 94 с.

ISBN 966-8457-47-1

У навчальному посібнику викладені історичні аспекти розвитку галузі свинарства та її сучасний стан в Україні, породоутворення і характеристика порід свиней, поширених у країні, аналіз породовипробування провідних генотипів свиней та організація племінної роботи в галузі свинарства.

Для спеціалістів, робітників сільськогосподарських підприємств, фермерів і осіб, що мають власне підсобне господарство, для викладачів і студентів аграрних вищих навчальних закладів зі спеціальності „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”.