Розведення свиней: Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах II—IV рівнів акре дитації з напрямку 1302 «Зооінженерія»/В. M. Нагаєвич, В. І. Гера­симов, М. Д. Березовський, В. П. Рибалко, О. В. Пронь, Д. 1.1>а рановський, Л. М. Цицюрський, M. M. Жерноклеєв, В. І. Сокруї, Ю. В. Засуха, Є. Ф. Томін, В. Ф. Андрійчук. За ред. В. M. Нагаєвими. В. І. Герасимова. — X.: Еспада, 2005. — 296 с.: іл.

ISBN 966-7870-75-8

У книзі викладені історичні аспекти розвитку галузі свинарства і її су­часний стан в світі та в Україні, походження свиней, їх біологічні та госпо дарсько-корисні якості, особливості конституції і екстер’єру, умови годівлі та утримання тварин різних статево-вікових груп. Докладно подані питання породоутворення і характеристика провідних порід, селекції у свинарстві, годівлі і утримання свиней та переробки продукції свинарської галузі.

Для викладачів і студентів вищих навчальних сільськогосподарських закладів із спеціальності «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва».