Програма селекційно-племінної роботи з червоною білопоясою по­родою м’ясних свиней в Україні на 2008-2012 роки

затверджена вченою радою Інституту свинарства УААН (протокол № 8 від 23.04.2008 року), розглянута, схвалена та рекомендована у виробництво на засіданні Науково-технічної ради Мінагрополітики України (протокол № 3 від 19 травня 2008 року).

Колектив авторів:

Ю. Ф. Мельник, Д. М. Микитюк, О. В. Білоус (Міністерство аграрної політики України), О. О. Костенко (Українська академія аграрних наук), О. О. Губін, Г. І. Лівійська, Л. В. Шкрядо (Дер­жавний науково-виробничий концерн „Селекція”), В. П. Рибалко, Є. М. Агапова, О. Г. Фесенко, В. М. Нагаєвич (Інститут свинар­ства УААН)

Загальна редакція: В.П.Рибалко (Інститут свинарства УААН)