Присадибне тваринництво / М. І. Сасін (упоряд.)\ Г. В. Сасіна, В. П. Рибалко та ін.— 2-ге вид., пере- роб. і доп.— К.: Урожай, 1986.— 208 с., іл.

Колектив авторів: М. I. Сасін (упорядник), Г. В. Сасіна, В. П. Рибалко, М. О. Андруцький, I. О. Світличний, В. В. Мирось, А. В. Шомін, М. М. Соболев, I. I. Тимощук.

Рецензенти: кандидат біологічних наук I. Т. Лема та головний ветлікар Київського виробничого об’єднання по пта­хівництву М. Ф. Токарев.

У книзі висвітлено питання розведення, годівлі й утримання корів, свиней, овець, кіз, кролів і птиці, дано поради щодо вирощування мо­лодняка тварин у присадибних господарствах. Наведено відомості про найбільш поширені хвороби сільськогосподарських тварин і методи їх профілактики. Описано також способи переробки продуктів тваринницт­ва та їх зберігання.

Нове видання (перше вийшло у 1981 р.) доповнено даними про умо­ви реалізації державі продукції тваринництва, одержаної в присадиб­них господарствах.

Розрахована на масового читача