Довідник свинаря-оператора: Автори: В. П. Рибалко, В. Ф. Коваленко, С. І. Горілей, П. І. Стороженко, М. П. Роюк

Описано організацію праці, права й обов’язки опера­торів. Дано поняття про принципи спеціалізації і техно­логії промислового свинарства, біологічні особливості свиней, їх годівлі і утримання, основи селекційно-племін­ної роботи і відтворення стада.

Перевидання (попереднє вийшло у 1979 р.) доповне­не прийомами формування однотипних груп свиней, ві­домостями щодо циклограм, ритмів виробництва, стресів та їх запобігання.

Довідник розрахований на працівників свинарських господарств. Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук Д. Я. Василенко та М. І. Волобоєв.