Інтенсивна технологія виробництва свинини: Автори: В. П. Рибалко, Б. В. Баньковський, В. Ф. Коваленко, Б. Ф. Жовнір, І. І. Заболотний, О. Ф. Сагло, Г. А. ЛубенецьІ Г. Т. Шкурін.

Викладено фізіологічні і технологічні можливості інтенсив­ного використання свинопоголів’я три оптимальному співвідно­шенні в раціонах кормів з урахуванням їх енергетичних власти­востей.

Описано фактори ритмічно-іпотокового виробництва свинини, дано характеристику станкового і технологічного обладнання для впровадження інтенсивної технології у свинарстві.

Узагальнено, відомості щодо взаємозв’зку між витратами на виробництво свинини і виручкою від реалізації, що особливо ва­жливо в умовах самофінансування.

Розрахована на керівників і спеціалістів свинарських госпо­дарств.