Селекція та гібридизація у свинарствіРибалко В.П., Буркат В.П. К., БМТ, 1996 p., 144 с.

Описані генетичні основи і принципи селекції, викладено особливості методі II чистопородного розведення, схрещування і гібридизації свиней. Наведено матеріали по створенню нових батьківських генотипів, вивченню їх на комбінаційну поєдну ваність і використанню в республіканській та регіональних програмах розведення » метою одержання товарних гібридів. Запропоновано шляхи і заходи щодо відноіі лення галузі, визначено напрям досліджень по селекції і гібридизації в свинарстві.

Розраховано на викладачів і студентів сільськогосподарських учбових закладім і виробничників.