Породи свиней в Україні: Навч. посібник. — Харків: Видавництво “Еспада”, 2001. — 128 с.

Рибалко В.П., Мельник Ю.Ф., Нагаєвич В.М., Герасимов В.І.

ISBN 966-7870-17-0

Навчальний посібник вміщує матеріали з історії розвитку та становлення гено­фонду свиней в Україні, характеристики основних порід свиней, оцінки їх екс­тер’єру та продуктивності.