Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького Української академії аграрних наук.

Монографія. - Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава». 2005. - 96 с.

ISBN 966-7244-36-9

В монографії наведено матеріали з історії розвитку Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького Української академії аграрних наук за 75 років. Узагальню­ється досвід наукової діяльності колективу по розробці актуальних питань з те­орії і практики ведення галузі свинарства та впровадження наукових досягнень у виробництво.

Розраховано на широке коло читачів.

За редакцією зав. лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій О. Ф. Сагла.

Відповідальний за випуск: академік УААН і РАСГН, директор Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН В. П. Рибалко.