Сьогодення
Інститут свинарства і АПВ НААН – єдиний в Україні спеціалізований науково-дослідний заклад з функцією координації наукових досліджень, а також по безпосередній розробці теоретичних і практичних проблем ведення галузі свинарства.
З 27 жовтня 2011 року інститут очолює доктор сільськогосподарських наук В.М.Волощук.
Головні напрямки діяльності: вдосконалення існуючих, виведення нових генотипів свиней, пошук найбільш ефективних їх кросів та методів відтворення, використання генетичних, фізіологічних, а також біохімічних факторів підвищення продуктивності тварин, вирішення проблем кормовиробництва та годівлі, розробка сучасних технологічних рішень реконструкції та будівництва малих, середніх та крупних промислових свинокомплексів по виробництву свинини з підготовкою відповідних бізнес-планів з використанням спеціальних комп’ютерних програм, підготовка наукових кадрів і пропаганда досягнень науки та передового досвіду.
Інститут є координатором наукових досліджень з питань селекції, годівлі, технології відтворення та утримання свиней.В структурі інституту: адміністративно-управлінський відділ; відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності; відділ селекції та генетики (лабораторія селекції і лабораторія генетики); відділ фізіології відтворення та годівлі (лабораторії: зоотехнічного аналізу, фізіології відтворення і годівлі); відділ технології, проектування та економічного аналізу (лабораторії: технології, проектування тваринницьких об’єктів, економічного аналізу та прогнозування); відділ ветеринарного забезпечення (лабораторії: інфекційних захворювань і інвазійних захворювань); лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.У 2011 році напрямок роботи істотно розширився, оскільки до складу ввійшли Інститут агропромислового виробництва ім. М.І.Вавилова (нині Полтавська державна сільськогосподарська станція Інституту свинарства і АПВ НААН) і Полтавська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини (після реорганізації – відділ ветеринарного забезпечення Інституту свинарства і АПВ НААН).
Одержана можливість більш комплексно вирішувати питання агропромислового виробництва. Здійснюються розробки сучасних технологічних методів ведення рослинницької галузі, зокрема, кормо виробництва та насінництва, а також захисту свиноферм від паразитарних та деяких інфекційних хвороб свиней.Науковці інституту надають методичні консультації з питань селекції, відтворення стада, годівлі та утримання тварин, методично-консультативну допомогу з проблем ветмедицини і ведення рослинницької галузі, а також при організації і проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, днів поля та ін.
Наукову новизну робіт підтверджено понад 320 авторськими патентами та свідоцтвами.Питання підготовки наукових кадрів вирішується як через очну, так і заочну аспірантуру. За період її діяльності (з 1930 року) підготовлено більше 350 вчених для наукових та навчальних закладів України, ближнього і дальнього зарубіжжя.
За наукові розробки та широке впровадження досягнень у галузеву практику інститут нагороджено орденом «Знак Пошани» (1980 р.), а за 4 фундаментальні і прикладні розробки з проблем селекції та біотехнології відтворення свиней, впровадження цих досягнень у широку виробничу практику в різні роки (1974, 1985, 1999, 2004) десять науковців інституту стали Лауреатами Державної премії України та Росії в галузі науки і техніки.