Післявоєнний період

На відповідній базі наукових досліджень довоєнних років у післявоєнний період продовжувались і закладались роботи як фундаментального, так і прикладного характеру з різних проблем галузі свинарства.О.В.Квасницьким вперше у світі уже в 1950 р. одержані хірургічним способом поросята-трансплантанти. Дещо пізніше ним же розробляється і впроваджується в широку виробничу практику технологія фракційного методу штучного осіменіння свиней. Саме за вирішення цієї та інших галузевих проблем у 1966 році йому присвоєно звання Героя Соціалістичної праці з врученням ордена Леніна і Золотої Зірки «Серп і молот», а в 1977 році він став Лауреатом Державної премії України.
В активі інституту є ряд важливих селекційних досягнень. Так, в останні десятиріччя науковцями інституту разом з вченими інших наукових і вищих навчальних закладів, а також селекціонерами племінних господарств створено й апробовано:М.А.КоваленкоМ.Т.Балашов
• полтавський заводський тип м’ясних свиней, 1974 р.;
• полтавську м’ясну породу, 1993 р.;
• українську м’ясну породу, 1993 р.;
• три внутрішньопородних типи у великій білій породі: УВБ-1,1985 р.; УВБ-2, 1994 р.; УВБ-3, 1993 р.;
• червону білопоясу породу м’ясних свиней, 2007 р.
Запропоновані норми і раціони годівлі свиней різних вікових та виробничих груп, рецептура комбікормів та преміксів для них (М.А.Коваленко, І.С.Трончук, М.Т.Ноздрін та ін.). На базі багаторічних досліджень утримання свиней різних вікових і виробничих груп, розроблені відомчі норми технологічного проектування свинарських підприємств (ЗНТП - АПК 02.053 В.М.Волощук, І.І.Заболотний, О.Ф.Сагло).У післявоєнні роки директорами інституту були - Н.С.Телешев (1947-1948), П.І.Михалин (1949-1950), М.А.Коваленко (1956-1962), М.Т.Балашов (1962-1970), Ф.К.Почерняєв (1970-1987), В.П.Рибалко (1988-2007), А.А.Гетя (2007-2011).