Довоєнний період
Інститут заснований згідно Постанови Президії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. Леніна (ВАСГНІЛ, м. Москва) 10 серпня 1930 року на базі Полтавської зоотехнічної дослідної станції Українського інституту експериментальної зоотехнії як Всесоюзний науково-дослідний інститут свинарства з мережею відповідних спеціалізованих наукових закладів. Постанова Президії ВАСГНІЛ була прийнята на виконання наказу по Народному Комісаріату землеробства СРСР за № 156 від 10 липня 1930 року.
О.П.БондаренкоЗ моменту організації інституту адміністративним і науковим директором був професор О.П.Бондаренко, а вже з 1 серпня 1930 року адміністративним директором працював Ф.П.Денисенко, а науковим (заступником директора з наукової роботи) - професор О.П.Бондаренко.До 1934 року інститут знаходився у підпорядкуванні ВАСГНІЛ, а з 1934 року на підставі Постанови Раднаркому Союзу РСР від 16 липня 1934 року він був переведений у підпорядкування Наркомземлерадгоспів СРСР.На першому етапі діяльності колектив вчених інституту, під методичним керівництвом талановитого дослідника професора О.П.Бондаренка, заклав основу зоотехнічної науки щодо вдосконалення місцевих не поліпшених генотипів свиней. В результаті була виведена та апробована (1940 р.) миргородська порода свиней, яка стала однією з районованих в Україні.  Свиноматка миргородської породи свиней з приплодом. О.В.КвасницькийТут на чолі з академіком О.В.Квасницьким здійснені фундаментальні дослідження по вивченні фізіології травлення у свиней, результати яких стали теоретичною основою для подальшої розробки оптимальних норм годівлі.Поряд з цим вирішувались проблеми відтворення, кормо- виробництва, годівлі та утримання свиней, зокрема, значні дослідження з питань годівлі здійснювались на основі спеціальних експериментів з використанням оригінальної респіраторної камери. Розроблено спосіб дріжджування кормів, за який його автор професор Б.Г.Левицький у 1936 році був удостоєний високої урядової нагороди – ордена Леніна.
В ті роки тут виросла ціла плеяда вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняного свинарства. Серед них: академіки О.В.Овсянников, О.В.Квасницький; члени-кореспонденти М.О.Симон, С.І.Кутіков, Ф.К.Почерняєв; професори О.П.Бондаренко. М.Т.Балашов, Д.І.Войтко. М.А.Коваленко, Д.Я.Василенко, І.Г.Брюшинін; кандидати наук М.І.Матієць, Д.К.Білогуб, А.Х.Кащенко, А.І.Виноградський, М.А.Топчій, Ф.І.Роденко, І.Г.Скорик, І.Л.Борц, О.М.Бакеєва, В.О.Конюхова, Т.С.Журженко, Л.О.Конюхова та інші.
На основі телеграфного розпорядження Наркому від 20 липня 1941 року Всесоюзний НДІ свинарства тимчасово призупинив свою діяльність і був евакуйований у м. Курган. Після визволення м. Полтави від окупації Постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 22 січня 1944 року науковий заклад було відновлено, але вже як Полтавський НДІ свинарства, хоча функціональні обов’язки  Всесоюзного галузевого інституту за ним залишились.
У довоєнні роки директорами інституту були такі відомі вчені і вмілі організатори, як О.П.Бондаренко, Ф.Г.Денисенко, С.М.Коваленко, А.С.Мар’янов, І.І.Михайлов, П.К.Решетник, К.Ф.Веденін.