ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція

 

 

 

Заявка на участь в ХХVІ Міжнародній

науково-практичній конференції за темою:

«Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства»

 

 

П.І.Б. ________________________________

_______________________________________

Місто проживання_______________________

_______________________________________

Організація_____________________________

_______________________________________

Посада_________________________________

Вчена ступінь, звання____________________

Поштова адреса_________________________

_______________________________________

Телефон ______________ факс_____________

e-mail__________________________________

Назва доповіді__________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

Необхідність надання готелю_____________

 

Дата__________________________________

 

Підпис________________________________

 

 

 

 

Національна академія аграрних наук України

 

Інститут свинарства

і агропромислового виробництва

НААН

 

 

 

ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція по свинарству за темою:

 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА»

 

Учасники конференції відвідують Сорочинський ярмарок

та

визначні місця Полтавщини

 

 

Полтава

 

 

 

 

Члени оргкомітету конференції:

 

Волощук В.М. – директор інституту, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН (голова оргкомітету)

Костенко О.І. – начальник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини апарату Президії НААН України, кандидат с.-г. наук

Фролов С.О. – директор департаменту АПР Полтавської ОДА

Рибалко В.П. – головний науковий співробітник інституту, доктор с.-г. наук, академік НААН

Смислов С.Ю. – в.о. заступника директора інституту з наукової роботи, кандидат с.-г. наук

Ільченко М.О. – вчений секретар інституту, кандидат с.-г. наук

Сагло О.Ф. – завідуючий лабораторії наукових досліджень з питань ІВ і МІ, кандидат біологічних наук

Гуляєв А.А. – заступник директора інституту із загальних питань

 

 

Шановний/на

________________________________________!

 

Інститут  свинарства  і   АПВ  НААН   України

19-21 серпня 2019 року проводить ХХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію за темою: «Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства»

У роботі конференції будуть розглянуті наступні питання:

- селекції, генетики та фізіології відтворення свиней;

- технології годівлі та утримання свиней;

- зооветеринарні умови забезпечення галузі свинарства;

- економічні та екологічні аспекти ведення галузі.

Надіслані матеріали будуть опубліковані в науковому збірнику «Свинарство».

 

Вимоги до оформлення статей

Текст обсягом до 8 сторінок (включно зі списком цитованої літератури, таблицями, малюнками, резюме), оформлений відповідно вимогам, при наявності розділів: Вступ, Матеріали та методи досліджень, Результати досліджень, Висновки, Бібліографія. Подаються в електронному вигляді за адресою оргкомітету.

 

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по-батькові – повністю; посада, вчене звання, місце роботи, поштова та електронна адреси, номера телефонів).

 

Оформлення статті. Набір в текстовому режимі Word 6 або 7. Формат А4, з полями 20 мм  з усіх боків, відступ – 1,0 знаків, шрифт – 12, інтервал – 1,0; орієнтація книжкова.

До статті додаються анотації російською та англійською мовами.

Матеріали надіслані пізніше 5 серпня 2019 року, а також, які не відповідають вище наведеним вимогам, не будуть опубліковані.

 

Зразок оформлення статті

 

УДК 636.4

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У СВИНАРСТВІ

 

Іванов В.О., доктор сільськогосподарських наук, професор

Інститут свинарства і АПВ НААН

360013, м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація………………...

Ключові слова: …………

 

Вступ. Інноваційні технології……..

Метою роботи було вивчення……

Матеріали та методи досліджень. Досліди з вивчення………

Результати досліджень. За даними експериментів…..……

Висновки. Дослідженнями встановлено………

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: теорія, методологія, практика / За ред. П.Т.Саблука, Ю.Ф.Мельника, М.В.Зубця, В.Я.Мессель-Веселяка // К., 2008.-Т.1.

 

Анотація російською та англійською мовами.

 

 

Контактна інформація

 

Адреса оргкомітету:

36013, Україна, м. Полтава, вул. Шведська могила, 1. Інститут свинарства і АПВ НААН.

Приймальна інституту: (0532) 64-16-52,

моб. 067-538-25-45

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Адреса проведення конференції:

м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1. Інститут свинарства і АПВ НААН.

 

 

За всіма організаційними питаннями з проведення конференції (заїзд, розміщення та ін.) звертатись:

до заступника директора із загальних питань Гуляєва Анатолія Арсентійовича за телефонами: 067-538-25-47

 

Заїзд учасників конференції

19 серпня 2019 року

 

Квитки на від’їзд бажано придбати завчасно.

 

Сніданок у готелі входить у вартість проживання.

 

Обід та вечеря за рахунок приймаючої сторони.

 

семінар 16 травня 2019 р.

Науково-практичний семінар 16 травня 2019 року

 

«Сучасні технології промислового виробництва молока та годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби»

Детальніше: семінар 16 травня 2019 р.

Позиція

Позиція Інституту свинарства і АПВ стосовно публікацій М.Б.Соляника в Інформаційному збірнику (зібрання матеріалів за 2005-2018 рік) "Що таке африканська чума свиней. Сучасні методи боротьби з АЧС. Вплив ферментованих кормів на АЧС". 

 

Детальніше:Позиція  

Захист 05.03 2019 р.

Анонс захистів:

05.03.2019 р.

ОНИЩЕНКО Людмила Володимирівна «Фенотиповий прояв спадкових ознак потомків червоної білопоясої породи свиней залежно від інтенсивності росту їх батьків у період вирощування», 

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Керівник – Рибалко В.П. доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, гол.н.с. лабораторії селекції (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Гетя А.А., доктор с.-г. наук, с.н.с.,професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Сусол Р.Л., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Одеський державний аграрний університет)

 

 

Волощук Максим Володимирович «Удосконалити технологію виробництва свинини шляхом реконструкції свинарських об'єктів», 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Лихач В.Я., доктор с.-г. наук,  доцент, в.о. завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва (Миколаївський національний аграрний університет)

 

 

 

 

 

Захист липень 2018

12 липня 2018 р. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

Анонс захистів:

 

ГЕРАСИМЧУК Віктор Миколайович «Оцінка і вдосконалення систем вентиляції свинарників різного призначення», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Козир В.С., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва (Інститут зернових культур НААН)

Засуха Ю.В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри технологій виробництва молока, яловичини та свинини (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

 

 

МАЄВСЬКА Наталія Миколаївна «Інтегрована оцінка продуктивності кнурів-плідників в умовах промислової технології», 

06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор,

член-кореспондент НААН, директор (Інститут свинарства і АПВ НААН)

Офіційні опоненти:

Сусол Р.Л., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва (Одеський державний аграрний університет)

Костенко О.І., кандидат с.-г. наук, с.н.с., начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії (Національна академія аграрних наук України)