Рибалко В.П. - 80 - річчя

11 жовтня 2016 року   відбудеться відкрита Вчена рада Інституту свинарства і АПВ НААН  з нагоди святкування 80-річчя академіка

Валентина Павловича Рибалка

 

Народився Валентин Павлович 8 жовтня 1936 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в родині медицинської сестри  Віри Володимирівни Матухнової та електрозварника Павла Дмитровича Рибалко, який вернувся з великої Вітчизняної війни  і помер, коли сину пішов 9 рік.

Перший клас Валентин закінчив с. Стара Маячка, що на Херсонщині, другій в с. Новогригорьєвка Казанківського району Миколаївської області, третій в с. Петровськое Ставропольського краю, а з 4 по 10 класи навчався в семірічній школі № 3 і повні середній школі №1 міста Байрам-Али Туркменської РСР.

Після закінчення школи (1954) Валентин працював машиністом локомобіля цегельного заводу в м. Байрам-Алі. Звідти його призвали на дійсну війскову службу, яку проходив в м.Севастополі в рядах Військово-морського флота.

  Після повернення з військової служби поступив на зоотехнічний факультет Туркменського Сільськогосподарського інституту ім. Калініна, Який успішно закінчив у 1961 році.

На протязі п’яти років навчання в інституті очолював комсомольську організацію факультету. На четвертому курсі навчання підготував і опублікував свою першу статтю по виконанню методів варіаційної статистики у тваринництві.

Їм була запропонована спеціальна таблиця для визначення маси великої рогатої худоби Туркменістана за промірами обхвату грудей та косої довжини тулуба тварини.

Як молодий фахівець за направленням вислого навчального закладу на протязі 4 років В.П. Рибалко працював спочатку зоотехніком-селекціонером радгоспу ім. 25 жовтня (зараз дослідне господарство «зоряне») Первомайського району Миколаївської області. На другій рік його було переведено на посаду вже старшого зоотехніка навчального господарства Мігеевського с-г технікуму, який розташовано на території цього Первомайського району. Тут він підготував і опублікував свою другу наукову працю Під назвою «Групове утримання підсисних свиноматок».

Через декілька місяців праці у навчальному господарстві технікуму, його, як молодого спеціаліста було призначено на посаду зоотехніка управління виробництва і заготовок сільськогосподарської продукції Первомайського району на території якого функціонувало 49 колгоспів і 4 радгоспа.

У 1964 році збулася давня мрія Валентина Павловича Рибалко – стать дослідником і більш глибоко використовувати набуті в Вузі а також на практичній роботі професіональні знання. Він поступає до аспірантури при Полтавському НДІ Свинарства на стаціонарне навчання за спеціальністю розведення та селекція сільськогосподарських тварин. В1967 році Валентин Павлович успішно захистив в Українській Сільськогосподарський академії (м. Київ) кандидатську дисертацію за темою «Велика чорна порода свині та її використання при чистопорідном розведенні і схрещуванні».

З Полтавським НДІ свинарства (ЗАРАЗ інститут свинарства і АПВ НААН України) тісно пов'язаний весь послідуючий життєвий шлях.

В.П. Рибалко. Тут йому після проходження аспірантури запропонували працювати старшим науковим співробітником відділу розведення та генетики. З 1970 по 1987 роки В.П. Рибалко працював заступником директора інституту з наукової роботи, а з 1988 по 2007 роки директором цього єдиного в бувшому Радянському Союзі, а зараз і в Україні спеціалізованого наукового центра по вирішенню питань теорії і практики ведення галузі свинарства.

У 1985 році В.П. Рибалко на засіданні спеціалізованого ради Донського сільськогосподарського інституту захистив докторську дисертацію.

Доктор В.П. Рибалко  у 1992 році  одержав звання професора за спеціальністю: розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин, а у 1993 році його було обрано дійсним членом (академіком) Української академії аграрних наук.  Декілька пізніше  (у 1997 році) він був удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2005 році обраний іноземним членом Російської академії сільськогосподарських наук.

 Академік В.П. Рибалко до 2011 року був головою Координаційної ради науково- технічних програм з проблем свинарства, в розробці якої приймали участь біля 30 науково-дослідних інститутів, обласних державних сільськогосподарських дослідних станцій і вузів України. З 1992 року він є головою спеціалізованої ради по захисту дисертацій, яка функціонує при інституті.

В.П. Рибалко один з авторів селекційних досягнень, що сприяють науковому прогресу у свинарстві: Полтавського м’ясного типу (ПМ-1), високопродуктивного материнського типу у великій білій породі (УВБ-1), полтавської м’ясної  породи (ПМ), червоно-поясої спеціалізованої лінії (ЧПСЛ), червоної білопоясої породи (ЧБП) та біля 20 генеалогічних структур нових генотипів. Під методичним керівництвом та за безпосередньою участю професора В.П. Рибалко  розроблено та опубліковано  понад 40 методик, а також методичних рекомендацій для галузі свинарства.

Академік В.П. Рибалко має 22 авторських свідоцтва та патента на селекційні розробки, ним опубліковано понад 700 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 5 підручників та 7 навчальних посібників.

В.П. Рибалко є членом аграрної секції комітету Державних премій України  в області  науки і техніки, членом науково-технічної ради Міністерства АПВ України,  членом відділення «Зоотехнія» НААН України, а також членом редакційних колегій ряда вітчизняних та закордонних журналів.

В.П. Рибалко здійснює керівництво по підготовці молодих кадрів  через аспірантуру і докторантуру, веде навчальні курси в окремих навчальних закладах. Під його  методичним керівництвом підготовлено і успішно захищено 36 докторських та кандидатських дисертацій. Він двічі удостоєний звання Лауреата  державної премії України в галузі науки і техніки (1984, 1990р.).

За значний науково-виробничий внесок в розвиток сільськогосподарської науки і практики та заслуги перед державою В.П. Рибалко нагороджений Почесної грамотою Міністерства сільського господарства СРСР (1982 р.), Почесною грамотою Президії Верховної Ради України (1982 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002 р.). У 1997 році в Женеві йому вручена Міжнародна персональна нагорода «Естремейкер» у номінації : «За збереження  і розвиток інтелектуально-кадрового потенціалу підприємства в період перехідної економіки». За досягненні успіхи в науковій роботі,  а також багато чисельні публікації за напрямком своєї діяльності рішенням управління Американського  біографічного інституту США В.П. Рибалко був удостоєний почесного звання «Людина – 2001 року».

У2003 році В.П. Рибалко  вибирають іноземним членом Російської академії сільськогосподарських наук.

У 2009 році він нагороджений Міністерством АП України знаком «Відмінник аграрної освіти і науки», а у 2010 році Державним департаментом інтелектуальної власності знаком «Автор».

З юних років В.П. Рибалко захоплювався поезією та гумором. Їм опубліковано 3 збірки віршів та 11 книг по гумор і наукову мудрість.

 

 

Додатковий набір в аспірантуру 2016р.

Відповідно до листа від 19.09.2016 № 11а190

 

Щодо перенесення термінів

прийому на навчання в аспірантурі

 

 

Національна академія аграрних наук України відповідно до рішення Конкурсної комісії із розподілу обсягів державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в наукових установах НААН від 15.09.2016 р. (протокол № 3) продовжує прийом на конкурсній основі до аспірантури та докторантури наукових установ у 2016 році для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.

Просимо керівників наукових установ провести додатковий набір, розмістити відповідні оголошення на офіційних сайтах установ, інформаційних стендах, а також забезпечити неухильне дотримання, затверджених обсягів прийому аспірантів і докторантів за рахунок коштів Державного замовлення на 2016 рік за галузями знань і спеціальностями, доведених листом НААН № 11 а/71 від 25.08.2016 р.

Прийом документів завершити у поточному році до 15 жовтня. Додаткові вступні випробування провести в період з 15 по 31 жовтня. Пропозиції щодо зарахування до аспірантури та докторантури наукових установ у 2016 році подати до Академії не пізніше 1 листопада.

Одночасно, просимо внести відповідні зміни до правил прийому у 2016 році та навчальних планів ліцензійних справ, які подати до Президії НААН, Міністерства освіти і науки України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

Віце-президент –

Головний вчений секретар                                                    А.С.Заришняк

Конференція 28 вересня 2016 р.

Національна академія аграрних наук України

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

 

Департамент агропромислового розвитку

Полтавської облдержадміністрації

 

 

 

ПРОГРАМА

міжнародної науково-практичної конференції

 

«КОРМИ І КОРМОВІ ДОБАВКИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

 

 

 

 

 

28-30 вересня 2016 р.

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Корми і кормові добавки та шляхи зниження собівартості продукції тваринництва», яка відбудеться 28–30 вересня 2016 року.

Заїзд учасників конференції – 28 вересня 2016 року.

Реєстрація учасників конференції у Інституті свинарства і агропромислового виробництва НААН.

Адреса і телефони оргкомітету:поштова адреса: Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013

 

Заступник голови оргкомітету конференції:

Ксьонз Ігор Миколайович

тел. 0500831995; 0671615801, е-mail: igоr.ksyonz@ukr.net

 

Контактні особи оргкомітету:

Гангур Володимир Васильович

тел. 0501668500

 

Ємець Олена Валентинівна

тел. (0532) 67-34-19,факс. (0532) 67-34-19, е-mail: pigbreeding@ukr.net

 

Дата і місце проведення:Конференція розпочнеться 29 вересня 2016 р. в актовому залі Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН за адресою: м. Полтава, вул. Шведська могила, 1.

 

Транспортне сполучення:

Проїзд від залізничного вокзалу «Південний»:тролейбусами № 1 або № 4 до зупинки «Зигіна», а потім автобусами № 4 або № 5до зупинки «Інститут свинарства».

Проїзд від залізничного вокзалу «Київський»:перейти на зупинку громадського транспорту «Київський вокзал» і їхати автобусом № 4 або № 5до зупинки «Інститут свинарства».

Проїзд від автовокзалу: автобусом № 21 або тролейбусом № 15 до зупинки «Зигіна», а потім автобусом № 4 або № 5до зупинки «Інститут свинарства».

 

Проживання учасників конференції: номери заброньовано у мотелі «Полтава» за адресою: м. Полтава, вул.. Михайла Грушевського, 1.

тел.(0532) 63-80-10; (0532) 63-80-06, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

28 вересня 2016 р.

Заїзд, поселення учасників конференції (проживання за рахунок учасників конференції).

1900–2000 – вечеря.

29 вересня 2016 р.

700–800 – сніданок у готелі.

800–830 – переїзд учасників конференції до Інституту свинарства і АПВ НААН.

830–1000 – реєстрація учасників. Кава-брейк.

1000–1010 – відкриття конференції.

Привітання учасників конференції:

Волощук Василь Михайлович – директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, д.с.-г.н., професор.

Бащенко Михайло Іванович – віце-президент НААН, д.с.-г.н., академік НААН

Товстий Роман Іванович – заступник голови Полтавської облдержадміністрації

Фролов Сергій Олександрович – директор Департаменту агропромис­лового розвитку Полтавської облдержадміністрації.

Жукорський Остап Мирославович – заступникакадеміка-секретаря відділення зоотехнії апарату ПрезидіїНААН, д.с.-г.н., професор.

Оленіч Юрій Володимирович – начальник ГУ «Держпродспоживслужба».

 

1010–1300 – пленарне засідання:

Технологічні заходи інтенсифікації, підвищення економічної ефективності вирощування зернофуражних культур. Доповідач: Гангур Володимир Васильович – заступник директора Інституту свинарства і АПВ НААН з наукової роботи в галузі рослинництва, к.с.-г.н., с.н.с.

Кормові фактори та проблеми інтенсивних технологій у свинарстві. Доповідач: Семенов Сергій Олексійович – провідний науковий співробітник лабораторії годівлі Інституту свинарства і АПВ НААН, к.с.-г.н., с.н.с. 

Оптимізація годівлі свиней в сучасних умовах. Доповідач: Засуха Юрій Васильович, д.с.-г.н., професор – завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.с.-г.н., професор.

Есенціальні мікроелементи – новий підхід до збереження здоров’я тварин і збільшення їх продуктивності. Доповідач: Курман Андрій Федорович – завідувач лабораторії здоров’я тварин Інституту свинарства і АПВ НААН, к.б.н., доцент.

Інформація про компанію «АГРОФІД ЛТД». Доповідач: БоллаКалман – директор свинарської галузі компанії «АГРОФІД ЛТД».

Свинарська галузь в Угорщині. Доповідач: БоллаКалман – директор свинарської галузі компанії «АГРОФІД ЛТД».

Правильна годівля з врахуванням генетики свиней. Доповідач: Ланко Ференц – спец-консультант з годівлі компанії «АГРОФІД ЛТД».

Годівля зі зменшенням введення сої в готових комбікормах. Доповідач: Ланко Ференц – спец-консультант з годівлі компанії «АГРОФІД ЛТД».

Інновації кормових добавок + результати власних досліджень. Доповідач: Ланко Ференц – спец-консультант з годівлі компанії «АГРОФІД ЛТД».

 

1300–1400 – підведення підсумків конференції.

1400–1600 – обід.

1600–1700 – екскурсія до музею «Історії Полтавської битви».

1700­–1730 – переїзд до готелю.

1900–2000 – вечеря.

30 вересня 2016 р.

700–800 – сніданок у готелі.

800–830 – переїзд до ДП ДГ «Степне».

830–900 – відвідання «Музею Рушника» ДП ДГ «Степне».

900–1100 – відвідання племзаводу ВРХ ДП ДГ «Степне» з дегустацією молочних продуктів.

1100–1200 – відвідання підприємства з переробки м’ясної продукції ДП ДГ «Степне».

1200–1500 – підведення підсумків конференції, обід.

1500 – переїзд до м. Полтава із зупинками (центральний автовокзал), (центр міста), (залізничний вокзал «Київський»).

900–1200 – секційне засідання в Інституті свинарства і АПВ НААН:

Біологічна повноцінність свинини залежно від рівня соняшникового шроту у раціонах.Кузьменко Лариса Михайлівна – доцент кафедри переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії, к.с.-г.н.

Вплив поліморфізму генів катепсинів, рилізинг-фактора гормону росту і рецептора лептину на якість м’яса свиней великої білої породи української селекції. Доповідач: Балацький Віктор Миколайович – завідувач лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ НААН, к.б.н., с.н.с.

Особливості застосування функціональних кормів у свинарстві. Доповідач: Зінов’єв Сергій Георгійович – в. о. завідувача лабораторії годівлі Інституту свинарства і АПВ НААН, к.с.-г.н., с.н.с.

Зв’язок поліморфізмів гену рецептору лептину з відгодівельними і м’ясними якостями свиней. Доповідач: Саранцева Надія Костянтинівна – аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Формування якісних показників продукції свинарства залежно від технологічних прийомів. Доповідач: Ремізова Юлія Олександрівна – молодший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів Інституту свинарства і АПВ НААН.

Характеристика скоростиглості молодняку різного напряму стресчутливості в умовах традиційної технології. Доповідач: Фидря Марина Валеріївна – молодший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів Інституту свинарства і АПВ НААН.

Регуляція ігрової поведінки поросят на дорощуванні. Доповідач: Лопата Євген Васильович – молодший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів Інституту свинарства і АПВ НААН.

Ефективність використання термінальних кнурів у системі гібридизації. Доповідач: Краснощок Олександр Олександрович– аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Класичні та інноваційні погляди на адаптаційні процеси у свинарстві. Доповідач:Гук Мальвіна Сергіївна – аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Вплив температурного фактору середовища на якість сперми кнурів. Доповідач: Оглобля Вікторія Олексіївна – аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Особливості використання трансцервікального методу штучного осіменіння свиней в умовах виробництва. Доповідач: Кір’ян Роман Миколайович – аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

 

Робочі мови конференції:українська, російська, англійська

 

Голова оргкомітету, д.с.-г.н., професор        В.М. Волощук

Конкурс1

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №848-VIII від 26.11.2015 та Постанови Президії Національної академії аграрних наук України «Про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника державної наукової установи НААН» від 24.02.2016 р. (Протокол №3) наказом НААН №146 від 10.08.2016 року оголошено конкурс на зайняття посади директора Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

 

 

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

вул. Шведська Могила, 1, м. Полтава, 36013

Тел. Приймальна: (0532) 67-34-19, 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Пасха

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!

 

Хай будуть щасливими рід Ваш і дім. А з Вами – і вся Україна. Христос Воскрес!