Зразок

Зразок

 

(Фото 5х8)

 

РИБАЛКО

Валентин Павлович

(08.10.1936 р.)

 

Місце народження: народився В.П. Рибалко в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Навчання (місто, школа, факультет). Зоотехнічний факультет Туркменського сільськогосподарського інституту імені Калініна (м. Ашхабад).

Де працював. з 1961 по 1964 роки працював зоотехніком-селекціонером Радгоспу імені 25 Жовтня, старшим зоотехніком Мічеївського сільськогосподарського технікуму, а потім головним зоотехніком Первомайського районного управління сільського господарства, що на Миколаївщині.

Сучасне місце роботи, посада. З Полтавським науково-дослідним інститутом свинарства (нині Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України) тісно пов’язана вся послідуюча науково-виробнича діяльність В.П.Рибалко. Тут його після закінчення аспірантури залишили працювати на посаді старшого наукового співробітника відділу розведення і генетики. З 1970 по 1988 роки обіймав посаду заступника директора з наукової роботи, з 1988 по 2007 роки – директора Інституту, на той час єдиного у СРСР науково-дослідного центру із свинарства, а з 2007 року – головного наукового співробітника лабораторії селекції.

Аспірантура (докторантура). З 1964 по 1967 рр. – аспірант Полтавського науково-дослідного інституту свинарства за спеціальністю "Розведення сільськогосподарських тварин".

Тема дисертаційної роботи. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію, за темою: «Крупная черная порода свиней на Украине и ее использование в чистопородном разведении и для скрещивания».

У 1984  році В.П.Рибалко захистив докторську дисертацію на тему: «Підвищення продуктивності свиней шляхом раціонального використання генетичних та паратипових факторів».

Основні розробки публікації. Подальша науково-дослідна робота доктора сільськогосподарських наук, професора В.П.Рибалко зосереджена на удосконаленні великої червоної та великої білої порід, розробці теоретичних і прикладних аспектів схрещування та гібридизації в свинарстві, створенні нових генотипів на внутрішньопородній та міжпородній основах. Він один з авторів важливих селекційних досягнень: материнського типу у великій білій породі (УВБ-1), полтавського заводського типу (ПМ-1), полтавської м’ясної спеціалізованої лінії (ЧПСЛ), червоної білопоясої породи м’ясних свиней (ЧБП). Під методичним керівництвом та за безпосередньою участю
В.П. Рибалко розроблено більше 40 методик і методичних рекомендацій в галузі свинарства. Професор В.П. Рибалко має 22 авторських свідоцтв і патентів на спеціальні розробки. Ним опубліковано біля 700 наукових праць

5 основних наукових праць.

Наукова школа. Підготовлено 35 докторів та кандидатів наук.

Нагороди та відзнаки. В 1993 р. - заслужений діяч науки і техніки України, обраний дійсним членом (академіком) УААН; 2003 р. – іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук. За дослідження в селекції тварин він двічі (1984 і 1999 рр.) був удостоєний звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Одержав більше 2-х десятків Почесних грамот і Подяк Міністерств сільського господарства СРСР і Української РСР, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, Національної академії аграрних наук України та інших республіканських і обласних державних органів України.