5 жовтня 2017 року відбувся захист дисертації Сокирка М.П.

 

 

ВІТАЄМО з УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ 

С О К И Р К А    М.  П.

 

 5 жовтня 2017 року відбувся захист дисертації   СОКИРКА Михайла Петровича за темою:«Удосконалення технології вирощування свиней в умовах племінного господарства», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

 

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

 

Офіційні опоненти:

 

 

Топіха В.С., доктор с.-г. наук, професор, Миколаївський національний аграрний університет, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва

 

 

Небилиця М.С., кандидат с.-г. наук, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, завідувач відділу тваринництва і виробництва екологічно чистої продукції