2 вересня 2021 р. Одеським державним аграрним університетом разом з Інститутом свинарства і АПВ НААН проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “М’ясні генотипи свиней: сьогодення та перспективи” (у режимі онлайн).

   У конференції прийняли участь: Люблінський університет науки про життя та Державна науково-дослідна установа “Інститут генетики і цитології Національної академії наук Білорусі”.

 Метою конференції було узагальнення накопиченого світового і вітчизняного досвіду з питань теорії і практики утримання, використання, вдосконалення м’ясних генотипів свиней, методології та організації селекційно-племінної роботи у свинарстві на сучасному етапі розвитку галузі в Україні та світі. Від Інституту свинарства і АПВ НААН з привітальним словом виступив доктор с.-г. наук, академік НААН Рибалко Валентин Павлович, який розповів про традиції і конференції та сучасний стан м’ясних генотипів, також виступила завідувачка відділу розведення і генетики, доктор с.-г. наук Гришина Л.П. з доповіддю “Використання свиней м’ясних генотипів вітчизняної селекції у системі гібридизації”, завідувачка лабораторії селекції кандидат с.-г. наук Перетятько Л.Г. з доповіддю “Сучасний стан розвитку племінного свинарства в Україні” та аспірантка лабораторії селекції Конкс Т.М. з доповіддю “Розробка обладнання для годівлі підсисних поросят із врахуванням їх етологічних особливостей”.

 

 

  30 серпня в актовій залі Інституту свинарства і АПВ НААН відбулася Вчена рада, на якій було розглянуто наступні питання: підготовка до акредитації аспірантури, звіт провідного наукового співробітника лабораторії годівлі Семенова Сергія Олексійовича щодо завершеного наукового твору: “Нова екологічна парадигма в свинарстві”, який схвалили і рекомендували для застосування. Проведено нагородження пам’ятною ювілейною медаллю 100 років Національній академії аграрних наук України заступника директора з наукової роботи Смислова Сергія Юрійовича.

 

  29 червня 2021 року Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з Полтавського державного аграрного університету в межах навчальної практики «Основи фахової діяльності» разом із завідувачкою кафедри технологій дрібного тваринництва Світланою Усенко.

  Олексій Сагло, старший науковий співробітник лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, цікаво і змістовно розповів студентам про історію створення та сьогодення наукового закладу, провів екскурсію в музеї інституту.

  

 

  У наукових підрозділах Інституту студенти ознайомились з основними напрямами їх діяльності: вдосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній та їх кросів для одержання високопродуктивних помісей і гібридів свиней; обґрунтування оптимальних підходів кормовиробництва, раціональної годівлі тварин різних виробничих груп; розроблення сучасних біотехнологічних і селекційно-генетичних методів у свинарстві; розроблення методів збереження та вдосконалення вітчизняного генофонду свиней; удосконалення та розроблення прогресивних та екологічно безпечних технологій виробництва свинини. Гарант ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого (магістерського) освітнього рівня Світлана Усенко разом з директором Інституту свинарства і АПВ НААН України Василем Волощуком, обговорили вимоги до майбутніх фахівців і висловили побажання щодо оптимізації освітніх програм у світлі взаємодії роботодавців із освітянами із метою підготовки фахівців вищої категорії.

8 червня 2021 року науковці Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН відвідали 33-тю Міжнародну агропромислову виставку “Агро-2021”.

   

   З 20 по 21 травня 2021 року співробітники Інституту свинарства і АПВ НААН, зокрема: заступник директора з наукової роботи, кандидат с.-г. наук Смислов С.Ю., завідувачка відділу селекції і генетики, доктор с.-г. наук Гришина Л.П., завідувачка лабораторії селекції, кандидат с.-г. наук Перетятько Л.Г., с.н.с. лабораторії екологічного контролю техногенних викидів об’єктів тваринництва, кандидат біологічних наук Підтереба О.І., надали науково-методичні консультації з питань селекції та технології утримання тварин в ДП “ДГ ім. Декабристів” ІСв і АПВ НААН.
  Також, спільно із спеціалістами господарства було проведено виранжування тварин у стаді та відібрані свині миргородської породи для подальшого ремонту стада та її відновлення.