НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

 

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

 

Семенов Сергій Олексійович

 

УДК:631.95:636.4:637.05

 

ДИСЕРТАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ БІОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВИНАРСТВА

 

03.00.16 «Екологія»

         НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

                ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА  і  АПВ НААН

      
  
           Визначення племінної цінності свиней за
                  використання лінійних моделей
 
                    (методичні рекомендації)
 
 

  

                              ПОЛТАВА - 2015

Детальніше: Книга 26