Законодавча база

 

Стандарт вищої освіти України

 

Закон України Про освіту

 

Закон України Про вищу освіту

 

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

 

Закон України Про наукову і науково-технічну експертизу

 

Постанова Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

 

Постанова КМУ 567 від 24 липня 2013 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

 

Постанова КМУ 266 від 29 квітня 2015 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

 

Standards and guidelines for qa in the ehea 2015

 

Постанова КМУ 261 від 23 березня 2016 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів

 

Постанова КМУ 1050 від 28 грудня 2016 - Деякі питання стипендіального забезпечення

 

Наказ Мін освіти і науки 40 від 12 сячні 2017 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

 

Постанова КМУ 167 від 6 березня 2019 Про присудження ступеня доктора філософії

 

Наказ МОН Про затвердження Положення про акредитацію

 

Закон Про внесення змін щодо присудження наукових ступенів