Тенденції і технологічні інновації у свинарстві

На базі Білоруської державної сільськогосподарської академії (м. Горки) з 4 по 6 жовтня 2012 року походила ХІХ Міжнародна науково-практична конференція на тему "Сучасні тенденції і технологічні інновації у свинарстві".

На пленарному засіданні були заслухані лекції з таких питань:

Білоруське свинарство повинне бути конкурентоспроможним (Шейко І.П. – д.с.-г.н., проф., акад.; РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»).

Стан, стратегія і наукове забезпечення галузі свинарства в Україні (Рибалко В.П. – д.с.-г.н., проф., акад.; Інститут свинарства і АПВ НААН).

Комбікорма і нормована годівля свиней (Голушко В.М. – д.с.-г.н., проф., чл.-кор.; РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»).

Заміна соєвого шроту концентратом шроту із соняшника в раціонах молодняка свиней і птиці (Подобєд Л.І., Інститут свинарства і АПВ НААН).

Ефективність використання свинями поживних речовин раціонів при руйнуванні в їх складі фітинового комплексу (Семенова Ю.В. – к.с.-г.н., доц., Улітько В.Є. – д.с.-г.н., проф.; ФГБОУ ВПО «Ульяновская сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина»).

Генетичні ресурси свинарства Росії на початок 2012 року (Гарай В.В. – д.с.-г.н., проф.; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела»).

РЕЗОЛЮЦІЯ

ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та технологічні інновації у свинарстві»

м. Горки, Могильовської області

Республіка Беларусь

4-6 жовтня 2012 року 

З 4 по 6 жовтня 2012 року на базі Білоруської державної сільськогосподарської академії відбулась ХІХ Міжнародна науково-практична конференція по свинарству, яка за ініціативою Інституту свинарства і АПВ НААН України щорічно проводиться почергово в одній із країн СНД: України, Росії або Республіки Бєларусь.

У роботі конференції прийняли участь вчені, викладачі, аспіранти, відомі керівники і працівники науково-дослідних установ, вузів та свинарських сільськогосподарських підприємств різних регіонів Російської Федерації, України, Республіки Бєларусь, а також Польщі (разом 112 осіб).

Учасників конференції сердечно привітав ректор академії доктор ветеринарних наук, професор О.П.Курдеко та начальник відділу по племінній справі у тваринництві Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Бєларусь Ю.М.Горлов.

З основними доповідями на пленарній частині конференції виступили: І.П.Шейко – доктор с.-г. наук, академік НАН Бєларусі, В.П.Рибалко – доктор с.-г. наук, академік НААН України, В.В.Гарай – доктор с.-г. наук, професор ВНИИ племінної справи, С.Лабінський (Польща), Л.І.Подобед, М.О.Лобан, К.Ф.Почерняєв, Ю.М.Горлов,

Д.М.Ходосовський, В.Е.Улітько, П.А.Красочко, С.П.Кіряченко.

З повідомленнями і в обговоренні від науки та виробництва виступили ще 14 осіб.

До початку конференції в адресу оргкомітету надійшло 98 наукових повідомлень, які Науково-практичним центром Національної академії наук Бєларусі по тваринництву і Бєларуською державною сільськогосподарською академією були видані спеціальною збіркою наукових праць.

Робота конференції здійснювалась по трьох напрямах: розведення, генетика, селекція і відтворення свиней; годівля свиней і технологія виробництва кормів; технологія виробництва продукції свинарства, екологічні проблеми.

Учасники конференції одержали цікаву інформацію по тенденціях та сучасних особливостях ведення світового свинарства, стану і перспектив галузі в окремих регіонах різних країн. Програмою конференції було передбачено ознайомлення з інфраструктурою академії, а також відвідування сільськогосподарських підприємств та навчально-дослідних господарств Шкловського і Горецького районів країни.

На основі заслуханих повідомлень вчених і виробничників, а також дискусійного обговорення питань за темою конференції була прийнята наступна резолюція:

Не дивлячись на недостатній рівень матеріально-технічної бази, дослідження по свинарству ведуться активно в усіх регіонах країн-учасниць конференції по удосконаленню існуючих порід і створюваних генотипах, а також їх ефективних поєднань, розробці актуальних питань відтворення поголів’я, повноцінної годівлі та сучасних технологій виробництва високоякісної свинини в різних категоріях господарств.

Доцільно розширити дослідження по уніфікації комп’ютерних програм, а також ідентифікації свиней та пошуку ефективних методів діагностики їх продуктивності.

Знайти шляхи підвищення матеріальної зацікавленості племінних господарств вирощувати високоцінний молодняк для підвищення продуктивності масового свинарства та його конкурентоспроможності.

Підняти перед державними структурами питання про розробку Закону з охорони інтелектуальної власності в свинарстві та матеріальному стимулюванні авторів від науки і виробництва.

Запрошувати на подальші конференції спеціалістів з проблем ветеринарного захисту тварин.

На конференціях створювати умови дискусійного обговорення проблемних питань ведення галузі, а також відпрацювання термінології у свинарстві.

Організувати координаційну Раду по свинарству в межах СНД.

Академікам В.П.Рибалко і І.П.Шейко підготовити інформацію в засоби масової інформації про проведення ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції.

Продовжити традиційну практику проведення Міжнародних науково-практичних конференцій по свинарству.

Практикувати дискусії в спеціальних наукових та виробничих виданнях з фундаментальних і прикладних проблемах подальшого ведення галузі свинарства.

Доручити академікам В.П.Рибалко, І.П.Шейко і професору В.В.Гараю вирішити питання про час і місто проведення наступної ХХ Міжнародної конференції по свинарству у 2013 році в одному з регіонів Російської Федерації.

Учасники ХІХ Міжнародної конференції по свинарству висловлюють сердечну вдячність ректору БДСГА професору А.П.Курдеко, проректору академії, професору О.В.Солянику, викладацькому колективу академії і першому заміснику Науково-практичного центру Національної академії наук по тваринництву академіку І.П.Шейко за створення сприятливих умов для успішного проведення науково-практичної конференції на відповідному організаційному і методичному рівнях.

Оргкомітет конференції. 6 жовтня 2012 року.