Конференція 27-28.09.2017р.

27-28 вересня 2017 року на базі Інститута свинарства і агропромислового виробництва НААН  відбулася науково-практична конференція «Корми і кормові добавки та шляхи зниження собівартості виробництва свинини і м’яса яловичини».

Всеукраїнська науково-практична конференція

27-28 вересня 2017 року на базі Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Корми і кормові добавки та шляхи зниження собівартості виробництва свинини і м’яса яловичини». В її роботі взяли участь 97 осіб: учені, викладачі, аспіранти науково-дослідних інститутів і ВНЗ, керівники і спеціалісти провідних свинарських господарств.

Відкрив конференцію директор Інститут свинарства і АПВ НААН доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН В.М. Волощук. Учасників конференції сердечно привітали начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН О.І. Костенко та начальник відділу виробництва і маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Т.П. Яцек.

Доповіді:

Виступили з доповідями:

Костенко Олександр Іванович – начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, к.с.-г.н. с.н.с.

Волощук Василь Михайлович – директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН.

Фролов Сергій Олександрович – директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації.

1010–1300 – пленарне засідання: Корми і конкурентність свинарства. Доповідач: Семенов Сергій Олексійович – провідний науковий співробітник лабораторії годівлі Інституту свинарства і АПВ НААН, к.с.-г.н., с.н.с.

Використання свиней спеціалізованих м’ясних генотипів в системі гібридизації. Доповідач: Гришина Людмила Павлівна – завідуюча відділом розведення та селекції доктор с.-г.н., с.н.с.

Використання сучасних методів оцінювання для підвищення багатоплідності свиней миргородської породи. Доповідач: Цибенко Володимир Григорович –директор ДП «ДГ ім. Декабристів», к.с.-г.н.

Сучасні підходи реконструкції і будівництва свинарських об’єктів. Доповідач:Волощук В.М. директор Інституту свинарства і АПВ НААНд.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, співдоповідачі: Смислов С.Ю. зав відділом технології Інституту свинарства і АПВ НААН к.с.-г.н., Пахомова І.В. науковий співробітник Інституту свинарства і АПВ НААН к.тех.н, Підтереба М.О. аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Африканська чума свиней –реальна загроза галузі свинарства в Україні. Доповідач: Хандкарян Валерик Миколайович старший науковий співробітник лабораторії здоров’я тваринІнституту свинарства і АПВ НААН к. вет. н.

Віркон-С – інструмент біологічної безпеки у сучасному свинарстві. Доповідач: Шеляг Олександр Анатолійович технічний спеціаліст комерційний директор ТОВ «Альфа 77».

Інтегрована оцінка продуктивності кнурів-плідників в умовах промислової технології. Доповідач: Погрібна Наталія Миколаївна ТОВ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ» начальник відділу економічного аналізу та планування в тваринництві.

Використання кормових добавок, що містять Ендо-1,3(4)-β-ксиланазу, з метою покращення засвоєння зернової групи кормів для годівлі свиней. Доповідач: Луник Юрій Михайлович доцент кафедритехнології виробництва продукції дрібного тваринництва ЛНУМВ БТ ім. С.З. Гжицького к. с.-г. н.

Розподілена система контролю мікроклімату тваринницьких приміщень». Доповідач: Небилиця Микола Степанович завідувач відділу тваринництва і виробництва екологічно чистої продукції, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН к. с.-г. н.

Ефективність відгодівлі свиней за рідкого і сухого типу годівлі у ТОВ «НВП» Глобинський свинокомплекс». Доповідач: Повод Микола Григорович професор кафедри технології кормів і годівлі тварин Сумського НАУ, доктор с.-г.н.

Інтенсивність росту і витрати корму поросят на дорощуванні за сухого і рідкого типу годівлі. Доповідач: Шпетний Микола Борисович старший викладач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Сумського НАУ.

Відгодівельна продуктивність свиней різних генотипів в умовах промислового виробництва. Доповідач: Храмкова Ольга Миколаївна аспірант Дніпровського АЕУ.

Ефективність виробництва свинини в господарствах з екстенсивними і інтенсивними технологіями виробництва. Доповідач: Самохіна Євгенія Анатоліївна доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Сумського НАУ, к.с.-г.н.

Ефективність виробництва свинини у ТОВ «НВП» Глобинський свинокомплекс». Доповідач: Нечмілов Віктор Миколайович головний технолог ТОВ «НВП» Глобинський свинокомплекс».

Підвищення продуктивності свиней шляхом регуляції ігрової активності. Доповідач: Лопата Євген Васильович м.н.с. Інституту свинарства і АПВ НААН.

М’ясна продуктивність свиней різних породних поєднань та інтенсивності росту. Доповідач: Волощук Олександр Васильович м.н.с. Інституту свинарства і АПВ НААН.

Зміна структури раціону кормів як чинник впливу на зниження собівартості виробництва свинини. Доповідач: Коваленко Вікторія Олександрівна аспірант Полтавської державної аграрної академії.

Способи підвищення відтворювальної здатності кнурів-плідників. Доповідач: Рокотянська Вікторія Олексіївна аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Зміна pH сперми кнура в залежності від температурного режиму її зберігання. Доповідач: Княз’єва Каміла Валеріївна аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Шляхи збереження миргородської породи свиней. Доповідач: Піддубна Анастасія Максимівна аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Пристрій для табірно-пасовищного утримання підсисних свиноматок. Доповідач: Горіславець Андрій Іванович аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Сучасні способи підвищення багатоплідності свиноматок в умовах промислової технології. Доповідач: Засуха Людмила Василівна аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

М’ясо-сальні якості свиней вітчизняної та зарубіжної селекції. Доповідач: Гук Мальвіна Сергіївна аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.

Вплив стрес чутливості чистопородних і помісних свиней на їх продуктивні ознаки. Доповідач Краснощок Олександр Олександрович аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН.