Вітаємо

Колектив Інституту свинарства і АПВ НААН щиро вітає директора Член-кореспондента Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, професора, Волощука Василя Михайловича!

 

10.11.2016 на Загальних зборах Національної академіі аграрних наук України Волощука Василя Михайловича обрали Член-кореспондентом НААН України.

Народився Василь Михайлович Волощук 22 серпня 1957 року в селі Середи Ємільчинського району Житомирської області. У 1972 році закінчив 8 класів Киянської середньої школи Ємільчинського району та вступив до Рогачів-Волинського зоотехнічного технікуму, який закінчив у 1976 році. Трудову діяльність розпочав після закінчення зоотехнічного технікуму старшим зоотехніком у колгоспі «Маяк» Червоноармійського району Житомирської області. З травня 1976 року по травень 1978 року служив у лавах Радянської армії. З 1978 по 1983 роки навчався в Українській Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській академії, яку закінчив з відзнакою. Післязакінчення працював у Київській науково-дослідній станції луківництва зоотехніком з кормо виробництва. Селекціонером, головним зоотехніком. З 1987 по 1990 роки навчався в аспірантурі Полтавського науково-дослідного інституту свинарства, по закінченні якого працював молодшим науковим співробітником відділу зоогігієни і технології. З 1991 року працював в національному університеті біоресурсів і природокористування України на посадах асистента, доцента, заступника директора інституту та завідувача кафедри технологій та економіки продуктів свинарства та вівчарства, професора кафедри технологій економіки та менеджменту цього наукового закладу.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка і удосконалення різних способів вирощування і відгодівлі молодняку свиней».

З 2004 по 2007 роки навчався в докторантурі. У 2008 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» на тему: «Теоретичне обґрунтування і створення конкурентноспроможних технологій виробництва свинини». У 2014 році отримав вчене звання професора.

З 2011 року В.М.Волощук призначений на посаду директора Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, де працює і на даний час.

В.М.Волощук є провідним вченим у галузі свинарства. Завдяки його ініціативній роботі було обґрунтовано та розроблено принципи до впровадження реконструкції свиноферм на 20-100, 300, 600, 1200 свиноматок, які пропонуються для використання в малих, середніх і великих господарствах України, що сприяє поліпшенню культури виробництва свинини та підвищенню продуктивності тварин на 18-20%. Значним досягненням його наукової роботи є удосконалення методики розрахунків основних елементів потокового виробництва свинини і проектування свинарських приміщень та розробка алгоритмів відповідних комп’ютерних програм, які рекомендуються до застосування, як на виробництві, так і в сільськогосподарських навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації. Розроблені ним технології і технологічні рішення впроваджені у більше 40 проектах виробництва свинини у 8 областях різних регіонів України (одеська, Херсонська, Вінницька, Волинська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Хмельницька).

В.М.Волощук приймає активну участь у розробці загальнодержавних програм розвитку свинарства України. Працює над проектами будівництва та реконструкції сучасних свинокомплексів, 4 з яких пройшли державну експертизу та впроваджені у виробництво. Він є автором більше 200 наукових праць, у тому числі 4 монографій та 5 навчальних посібників. Має понад 50 патентів та авторських свідоцтв. Працює над удосконаленням, розробкою та впровадженням сучасних технологій виробництва свинини.

В.М.Волощук висококваліфікований, досвідчений вчений та ініціативний керівник. Під його керівництвом підготовлено та захищено більше 20 магістерських випускних робіт за спеціальністю технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, а також захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2014 р.), Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України (2012 р.), Грамотою Академії наук вищої освіти України (2013 р.).