Додатковий набір в аспірантуру 2016 р.

Відповідно до листа від 19.09.2016 № 11а190

Щодо перенесення термінівприйому на навчання в аспірантурі

Національна академія аграрних наук України відповідно до рішення Конкурсної комісії із розподілу обсягів державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру в наукових установах НААН від 15.09.2016 р. (протокол № 3) продовжує прийом на конкурсній основі до аспірантури та докторантури наукових установ у 2016 році для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.

Просимо керівників наукових установ провести додатковий набір, розмістити відповідні оголошення на офіційних сайтах установ, інформаційних стендах, а також забезпечити неухильне дотримання, затверджених обсягів прийому аспірантів і докторантів за рахунок коштів Державного замовлення на 2016 рік за галузями знань і спеціальностями, доведених листом НААН № 11 а/71 від 25.08.2016 р.

Прийом документів завершити у поточному році до 15 жовтня. Додаткові вступні випробування провести в період з 15 по 31 жовтня. Пропозиції щодо зарахування до аспірантури та докторантури наукових установ у 2016 році подати до Академії не пізніше 1 листопада.

Одночасно, просимо внести відповідні зміни до правил прийому у 2016 році та навчальних планів ліцензійних справ, які подати до Президії НААН, Міністерства освіти і науки України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

Віце-президент –

Головний вчений секретар                                                    А.С.Заришняк