Каталог насіння

Національна академія аграрних наук України

Інститут свинарства і АПВ

Каталог насіння ярих сільськогосподарських культур для реалізації під урожай 2016 року

 Каталог насіння ярих сільськогосподарських культур по Полтавській ДСГДС ім. М.І.Вавилова та державних підприємствах дослідних господарствах

Інституту свинарства і АПВ для реалізації під урожай 2016 року 

Культура

Сорт

Наявність насіння по репродукціях

Р 2

С/еліта

еліта

перша репродукція

Полтавська ДСГДС ім. М.І.Вавилова, м. Полтава

Ячмінь ярий

Сталкер

+

+

Святогор

+

+

Воєвода

+

Вика яра

Гібридна 85

+

+

Соя

Сіверка

+

Княжна

+

Люцерна

Віра

+

Лідія

+

+

Полтавчанка

+

+

ДП «ДГ Степне Полтавської ДСГДС ім. М.І.Вавилова Інституту свинарства і АПВ», Полтавський район

Ячмінь ярий

Здобуток

+

+

Сталкер

+

Вика яра

Гібридна 85

+

+

Соя

Антрацит

+

Сіверка

+

Кукурудза

Оржиця 237 МВ

+

Люцерна

Віра

+

+

ДП «ДГ ім. Декабристів Полтавської ДСГДС ім. М.І.Вавилова Інституту свинарства і АПВ», Миргородський район

Ячмінь ярий

Сталкер

+

+

Святогор

+

+

Всесвіт

+

Овес

Нептун

+

Вика яра

Гібридна 85

+

Гречка

Слобожанка

+

Соя

Алмаз

+

Стоколос безостий

Полтавський 5

+

Люцерна

Віра

+

ДП « ДГ ім. 9 Січня Інституту свинарства і АПВ», Хорольський район

Ячмінь ярий

Всесвіт

+

+

Сталкер

+

Південний

+

Кукурудза

Дніпровський 257 СВ

+

Кредит МВ

+

Світанок МВ

+

Соняшник

Дозор

+

Кардинал

+

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ ЯРИХ КУЛЬТУР 

СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО СТАЛКЕР

для умов екстремальної посухи

Виведений за програмою селекцiї на пiдвищену адаптивнiсть до умов посушливого Степу. У Реєстрі сортiв рослин України з 1997 року для зони Степу. Цiнний.

Господарські та біологічні характеристики:

- урожайнiсть у виробничих умовах до 7,0-8,0 т/га з прибавками врожаю над поширеними сортами Одеський 151 i Прерiя 0,5-0,8 т/га;

- висока посухостiйкiсть (9 балів) зумовлена генетично контрольованим показником СОД-s2 посухо-, соле- та кислотостiйкостi, який дає перевагу над iншими сортами в умовах екстремальної посухи; 

- стiйкiсть до поширених листостеблових захворювань на рівні 5-6 балів, до летючої і кам`яної сажок – 6-8 балів;

- добра озерненiсть колоса (16-26 зерен у колосi); 

- зерно велике (маса 1000 зерен 50-55 г); 

- скоростиглий; 

- у виробничих умовах в Україні в степовій і лісостеповій зонах за порушених технологій вирощування по весняному обробітку грунту давав найвищі врожаї серед зернових колосових культур – до 5,1-5,3 т/га. Разом з сортом Адапт є кращим сортом країни для несприятливих умов вирощування. 

Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть nutans. Колос дворядний, се-редньої довжини (7-9 см), пiдвищеної щiльностi (11-12 членикiв на 4 см колосового стрижня), неламкий, звужується до вершини, солом'яно-жовтий. Остi довгi, зазубренi, паралельнi, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. Колос-кова луска тонка, вузька, без опушення. Квiткова луска слабозморшкувата, нервацiя добре виявлена. Перехiд квiткової луски в ость поступовий. Ос-новна щетинка зерна довговолосяна. 

Кущ напiврозлогий. Лист без опушення, вузький, темно-зелений. Ви-сота рослин – 75-100 см. Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми. 

СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВСЕСВІТ

для умов високоiнтенсивного землеробства

У Реєстрі сортiв рослин України з 2010 року для всіх зон. Пивоварний.

Господарські та біологічні характеристики: 

- в інституті врожай за 3 роки становив 6,35 т/га, стандарту Галактик –5,65 т/га (-0,70 т/га). В державному сортовипробуванні в сильно посушливому 2007 році при середньому врожаї 4,80 т/га прибавка над середнім стандартом становила 0,97 т/га (25,4%), за 3 роки при врожаях 4,44-5,44 т/га перевершив національний стандарт Командор на 0,56-0,75 т/га, або на 11,4-20,3%; 

- посухостійкий (9 балів), стiйкий до вилягання (7-9 балів), що забезпечується коротким (70-80 см) мiцним стеблом; 

- високостійкий до борошнистої роси (8-9 балів), карликової iржi (9 балів), гельмінтоспоріозу (7-9 балів), стійкий до летючої, чорної і кам’яної сажок – 8-9 балів; 

- висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою;

- середньостиглий, вегетаційний період 70-80 днів; 

- вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,9-12,8%; 

- екстрактивність – до 82 %. 

Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть nutans. Колос дворядний, довгий (9-11 см), середньої щiльності (12 членикiв на 4 см колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, прямостоячий. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. Ко-лоскова луска мала, вузька, однакової довжини із зернівкою. Квiткова луска зморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. 

Кущ напіврозлогий. Лист неопушений, проміжний, зелений.

Зерно світло-жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. Маса 1000 зерен 46-51 г. 

СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО СВЯТОГОР 

для умов високоiнтенсивного землеробства

У Реєстрі сортiв рослин України з 2010 року для всіх зон. Пивоварний.

Господарські та біологічні характеристики: 

- в державному сортовипробуванні за 2 роки при врожаях 4,80-5,64 т/га перевершив національний стандарт Командор на 0,68-1,11 т/га, або на 15,1-23,1%; 

- посухостійкий (7-9 балів), стiйкий до вилягання (7-9 балів), що забез-печується коротким (68-74 см) мiцним стеблом;

- високостійкий до борошнистої роси (8-9 балів), карликової iржi (9 балів), гельмінтоспоріозу (7-9 балів), стійкий до сажкових захворювань (8-9 балів); 

- висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою;

- середньостиглий, вегетаційний період 70-80 днів; 

- вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,8-12,4%, коли пивоварні сорти накопичують білка більше, ніж кормові; 

- екстрактивність – 82%. Науково-виробнича асоціація «Нива Оболоні» визнала сорт Святогор кращим пивоварним сортом України. 

Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть nutans. Колос дворядний, довгий (10-11 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, напівпрямий. Остi довгi, зазуб-ренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. Кінчики остей мають антоціанове забарвлення. Колоскова луска коротка, вузька. Квiткова луска тонкозморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. 

Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, темно-зелений. 

Зерно світло-жовте, тонкоплiвчасте, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен 45-47 г.

СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВОЄВОДА 

для умов високоiнтенсивного землеробства

Занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2012 року для всіх зон. Пивоварний.

Господарські та біологічні характеристики: 

- в сортовипробуванні інституту за 3 роки при середньому врожаї 5,83 т/га перевершив стандарт на 0,76 т/га; 

- посухостійкий (7-9 балів), стiйкий до вилягання (7-9 балів), що забезпечується коротким (70-80 см) мiцним стеблом; 

- високостійкий до всіх листостеблових хвороб (8-9 балів), стійкий до сажкових захворювань (8-9 балів); 

- висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 

- середньостиглий, вегетаційний період 75-80 днів; 

- вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,8-12,0%. 

Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть nutans. Колос дворядний, довгий (10-12 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, поникає при дозріванні. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. Колоскова луска довга (12-13 мм), вузька. Квiткова луска тонкозморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. 

Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. 

Зерно солом`яно-жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. Маса 1000 зерен 48-52 г.

СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ПІВДЕННИЙ

Цикл розвитку: ярий. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. Стійкий до весняних заморозків. Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Виведений у Селекційно-генетичному інституті НААН методом схрещування. Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід, квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка довговолосиста. Середньостиглий, достигає за 76-84 дні. Солома середньої довжини (63-73 см), міцна. Стійкий до вилягання та осипання. Має підвищену стійкість до посухи. Краще стандартів використовує опади другої половини вегетації. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насіння. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 8 ц/га. Здатний в умовах Степу забезпечувати врожай 53-64 ц/га. Цінний. Має відмінні круп`яні якості. Білка має в зоні Степу - 13,6%, вихід крупи - 44,4%, високу вирівняність зерна - 97,3%. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зонах Степу та Лісостепу. 

СОРТ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗДОБУТОК 

Зерновий. Рік занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 2007. Рекомендована зона вирощування: Полісся. 

Оригінатор – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. 

Сортовирізняльні ознаки. Різновидність – субмедікум (submedicum). Рослини середньої висоти (78 – 85 см). Антоціанове забарвлення кінчиків остюків сильне, остюки довгі, зазублені тільки у верхній частині. Колос дворядний, має сильний восковий наліт, циліндричний, нещільний (11,1 члеників на 4 см), середньої довжини. Стерильний колосок відхилений. Квіткові луски тонкозморшкуваті, зі слабко вираженою нервацією, поступовим переходом в остюк. Зерно еліптичне, жовте, плівчасте. Основна щетинка довговолосиста. Дуже крупнозерний – маса 1000 зерен 55 – 58 г, до 60 г. 

Біологічні ознаки. Група стиглості – середньостиглий, тривалість вегетації 78 – 102 доби. Стійкий до вилягання (8,0 – 8,9 балів) та посухи (8,4 – 9,0 балів). Сорт є джерелом групової стійкості до ураження збудниками летючої і кам’яної сажки (8 балів). 

Господарські ознаки. Сорт напівінтенсивного типу. Рекомендована норма висіву 4,0 – 4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Агротехніка звичайна для зони вирощування, строки сівби ранні. 

У виробничих умовах урожайність сорту досягала 5,50 т/га (Вовчанська ДСДС Харківська обл. та ТОВ “НПЦ зернового хазяйства им. А. И. Бараева, Казахстан”) та 7,93 т/га (“Агрофірма Джулинка” Вінницька обл.). Потенційна урожайність 9,5 – 10,0 т/га. Вміст білка у зерні 12,0 – 15,0 %, вирівняність 98,2 %. Вихід кондиційного насіння 75 – 85 %.

СОРТ ВІВСА НЕПТУН 

Орігтнатор - Носівська селекційно-дослідна станція. 

Господарський цінні ознаки: Різновид - мутіка. Висота рослин - 87-98 см. Стійкий до вилягання, посухи, осипання. Комплексна стійкість до хвороб. Напрям використання - зерновий. Якість - фуражний. За роки випробування на державних сортодільницях забезпечив середню врожайність 53,8 ц / а. Рекомендований для вирощування в Лісостеповій та Поліській зоні. Термін сівби - ранній для регіону. За 100% господарської придатністю рекомендована норма висіву - 4,5-5,0 млн. схожих зерен на 1 гектар.

СОРТ ГРЕЧКИ СЛОБОЖАНКА

Різновидність алята. Рослина диплоїдна. Тип росту пагонів звичайний. Тип квіток гетероморфний, блідо-рожевого забарвлення. Фонове забарвлення плодової шкірки коричневе. Урожайність сорту 18-21 ц/га. Вегетаційний період 80-85 днів, маса 1000 зерен 28,6 г. Висота рослин 95-100 см. Дружність цвітіння та дозрівання 8,4 балів, стійкість до осипання 7,5 балів. Ураженість хворобами та пошкодженість шкідниками невисока. Крупніють зерна 3,5-5,0 мм. Плівчатість 19,8%, вирівняність 80-85%. Вихід крупи 75%, коефіцієнт розваримості 3,5. Смакові якості високі. Сорт середньостиглий. Квітки зібрані у пазухові суцвіття, - щіточки, верхові суцвіття за формою близькі до щитка. Сорт стійкий проти вилягання та осипання. Посухостійкість середня.

СОРТ СОЇ АЛМАЗ

Сорт сої Алмаз виведений методом гібридизації сортів Бельці 3/86- х Fiskebv-840-5-3. Апробаційна група abenaria. Пройшов • державне сортов апробування і з 2007 року занесений до Реестру сортів рослин Украіни. Патент № 07105. Власники патенту - Полтавська державна аграрна академія та Білявська Л.Г.

Апробаційна група - abenaria. 

Сорт зернового типу використання, ранньостиглий, має нейтральну фотоперіодичну реакцію, холодостійкий, посухостійкий, забезпечує стабільний вегетаційний період (тривалість 100-105 днів). Сорт стійкий до хвороб, придатний` для механізованого збирання, не вилягає. Боби не розтріскуються. 

Рослина має щільний кущ, стебло з закінченим типом росту. Опушення стебласіре. Висота рослин - 60-70 см, висота кріплення нижнього бобу - 12-14 см, листки трійчасті з зеленими овально-цільнокраїми пластинками. Суцвіття - багатоквіткова китиця, по 5-7 квіток світло-фіолетового кольору. Боби світлі, слабо зігнуті, 2-4 насінні. Насіння крупне, округло-овальне, жовте. Маса 1000 насінин - 190~220 г. За результатами Державного сортовипробування урожайність зерна в умовах Полісся - 25,9 ц/га, Лісостепу - 25,7 ц/га (прибавка до стандарту -4,3-5,2 ц/га); вміст білка в насінні -38-39%, жиру -24-26. Сорт зернового типу використання, стійкий до основних хвороб і шкідників, придатний для механізованого збирання. Рекомендований для вирощування в областях Лісостепу і Стену України. 

СОРТ СОЇ АНТРАЦИТ

Сорт зернового типу використання. Рослина має щільний кущ. висотою 80-100 см. Стебло середньої товщини -6-8 мм, стійке до вилягання. Опушення руде. Кількість вузлів - 12-14. Кількість гілок - 1-3, кут їх відгалуження 20-30°. Висота прикріплення нижнього бобу 12-14 см. Коренева система добре розвинена. 

Облистяність середня . Листки трійчасті, середніх розмірів, темно- зеленого кольору і при достиганні бобів опадають. Суцвіття - багатоквіткова китиця, по 5-7 квіток фіолетового кольору. Боби середньої довжини, слабко зігнуті з гострим кінчиком, з 2-3 насінинами, світлі, з рідким опушенням. 

Насіння середнє (0,6 х 0,4 см), округло-овальне, жовте, іноді з чорною пігментацією. Насіннєвий рубчик вузький, чорного кольору, з вічком. Маса 1000 насінин - 180-200 грамів. Вміст білка в насінні 37-39 %, жиру - 24-26 %. 

Біологічні особливості. Сорт - ранньостиглий. Тривалість періоду від появи сходів до цвітіння від 35-40 діб. У різних за географічною широтою регіонах має стабільний вегетаційний період тривалістю 95-105 діб. Потенційна урожайність зерна в умовах Степу і Лісостепу України 30-40 ц/га. 

Стійкість проти вилягання і розтріскування бобів за тривалого перестою висока. Швидко віддає вологу при достиганні бобів. 

Сорт стійкий проти бактеріальних і вірусних хвороб, шкідниками пошкоджується слабо, є гарантованим попередником під пшеницю озиму. 

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ОРЖИЦЯ 237 МВ

Простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 230). В Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно кременисто-зубоподібне, оранжево-червоне. Потенційна урожайність 11,0-12,0 т/га.

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ДНІПРОВСЬКИЙ 257 СВ

Простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 290). В Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовто-оранжеве. Потенційна урожайність зерна 11,5-12,0 т/га.

ГІБРИД КУКУРУДЗИ КРЕДИТ МВ

Подвійний міжлінійний гібрид. Середньостиглий (ФАО 310). Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, м. Харків та СТОВ "Насіннєва компанія "МАЇС". В Державному реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Висота рослини 220-230 см, висота прикріплення качана – 93-95 см. Зерно жовто-червоне, зубовидне. Стійкість: до вилягання 8 балів; ураження головними хворобами і шкідниками 9 балів, до засухи 9 балів. Оптимальна густота посіву: Лісостеп 60-65 тис/га, Степ 55-60 тис/га. Потенціал врожайності: зерно 110-115 ц/га; силос 500-520 ц/га. Особливості гібрида: добра облистяність, високорослий, універсальний, стабільність врожаю за різних погодних умов. Високотехнологічний гібрид, висока рентабельність при вирощуванні на зерно, високий потенціал при вирощуванні на силос. 

ГІБРИД КУКУРУДЗИ СВІТАНОК МВ

Оригінатор Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. 

Тип гібрида простий міжлінійний. 

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2012 року. Рекомендовані зони вирощування Степ, Лісостеп, Полісся. 

Сортовирізняльні ознаки. Різновидність зубоподібний (ssp.semidenta). Висота рослини 240–250 см. Висота прикріплення качана 90–95 см. Кількість листків 16–17. Довжина качана 23–24 см. Рядів зерен 16–18. Вихід зерна 84–85 %. Стрижень качана червоний. Маса 1000 зерен 330–340 г. 

Біологічні особливості. Група стиглості середньорання ФАО 260. Тривалість періоду сходи-повна стиглість 106–110 діб. Початковий ріст швидкий. Холодостійкість висока. Посухостійкість висока. Стійкість до вилягання висока. Стійкість до поникання качанів висока. Стійкість до летючої сажки висока. Стійкість до пухирчастої сажки висока. Стійкість до стеблових гнилей висока. Стійкість до кукурудзяного метелика висока.

 

Господарські ознаки. Потенційна урожайність зерна 10,5–11,0 т/га. Рекомендована густота до збирання для Степу 55 –62 тис./га, для Лісостепу – 60–65 тис./га та для Полісся – 65–67 тис./га. Збиральна вологість 22–23 %. Вміст сухої речовини в зеленій масі 32–34 %. Вміст білка в зерні 9,8 %. Вміст крохмалю 76,5 %. 

Гібрид соняшнику ДОЗОР 

Простий міжлінійний гібрид соняшнику, створений Науковим інститутом селекції. Відноситься до середньоранньої групі стиглості. Тривалість вегетаційного періоду 100-105 діб, олійність 51-53 %, лузжистість 20-22 %. Рекомендована густота стояння рослин на момент збирання врожаю: у зоні Лісостепу з достатнім зволоженням - 55-60 тис. шт/га; у зоні Степу з недостатнім зволоженням - 50-55 тис. шт/га. 

Гібрид соняшнику КАРДИНАЛ 

Простий міжлінійний гібрид соняшнику створений Науковим інститутом селекції. Відноситься до ранньої групи стиглості. Тривалість вегетаційного періоду до 90 діб. Висота рослин 150-160 см, гібрид вирівняний по висоті, всі фази розвитку у рослин проходять одночасно, стійкий до осипання насіння і вилягання рослин, посухостійкий. За результатами Держкомісії має стійкість: до іржі 9 балів, до білої гнилі 9 балів, до сірої гнилі 9 балів. 

Сорт вики ярої Гібридна 85 

Сорт створений на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І.Вавилова спільно з селекціонерами Білоцерківської дослідно-селекційної станції. 

Сорт занесено до Державного реєстру сортів рослин України з 2002 року. 

Належить до виду Vicia sativa - горошок посівний. Різновидність іммакулята. Листочки парнопірчасті подовжено-обернено-ланцетовидні з зубчатим краєм, прилистки складні, загострені, опушення дуже рідке, білувате, біб слабозігнутий, із загостреною кінцівкою, насіння круглясте, світло-бузкове, без малюнка. Маса 1000 насінин 63 г. 

Середньостиглий, достатньо посухостійкий, маловибагливий до грунтів, добре використовує елементи мінерального живлення на бідних неструктурованих грунтах середнього та важкого механічного складу. 

Перевищує стандарт за урожаєм насіння на 29-30 %, знаходячись на його рівні за урожайністю зеленої маси. За даними станційного сортовипробування спостерігається збільшення коефіцієнта розмноження насіння на 9-18 % за рахунок меншої маси 1000 насінин. 

На Машівській сортодільниці в 2001 році урожайність Гібридної 85 в суміші з вівсом становила 53,8 т/га, в т.ч. вики – 44,6 т/га, урожай насіння – 1,46 т/га (129,9 % до стандарту).

Сорт костреця безостого Полтавський 5 

Виведений на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М. І. Вавилова шляхом перезапилення кращих за кормовою продуктивністю клонів. 

Сорт Полтавський 5 занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2002 року. 

Належить до Лісостепового типу. Кореневищний верховий злак. Висота рослин перед першим укосом до 150 см, перед збиранням насіння 110–150 см. Кущ прямостоячий, середньої щільності. 

Стебла круглі, гладкі, слабо опушені, середня кількість міжвузлів 6. 

Листки лінійні сизо-зеленого кольору, листя завдовжки 220-250 мм, не опушено. Суцвіття – волоть, завдовжки 150-300 мм. Насіння плоске, продовгувате, темно-сіре, безосте, довжиною 8-10 мм. Маса 1000 насінин 3,5-4,5 г. 

Сорт зимо- і посухостійкий, стійкий до вилягання, середньостиглий. Тривалість періоду від початку весняного відростання до першого укосу 55-60 днів, від першого до другого - 45-50 днів. 

До умов вирощування невибагливий, але високі врожаї сіна може давати за наявності достатньої кількості вологи і поживних речовин, особливо азоту. 

Сорт високоврожайний. Урожай зеленої маси 3,6-3,7 т/га, насіння 0,5 т/га. 

Посів сорту Полтавський 5 рекомендується в суміші з багаторічними бобовими травами (люцерною та еспарцетом). 

Кращий спосіб сівби на насіння – літній безпокривний по пару широкорядно з міжряддям 45-70 см, нормою висіву 8-10 кг. 

При вирощуванні на кормові цілі норма висіву в чистому посіві – 18-20 кг/га. 

Сорт люцерни Полтавчанка 

Виведений на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І.Вавилова шляхом багаторазових доборів кращих за обнасіненістю рослин зі шведського сорту Альфа з наступним формуванням штучної популяції. Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 1996 року для всіх зон України, є національним стандартом.

Відноситься до люцерни мінливої, групи синьо-гібридної. Стебла заокругленні, досягають висоти 100-130 см. Листя трійчасте з округлими або продовгувато-овальними листочками. Коренева система стрижнева. Фонове забарвлення віночка синьо-фіолетове з відтінками світло-бузкових до темно-фіолетових тонів. Сорт має енергійний ріст і зацвітає на 7-8 днів раніше інших сортів. Цвітіння дружнє, плодоутворення добре. Фертильність пилку 85 %. Зимостійкість та посухостійкість середні. Стійкість до хвороб на рівні районованих сортів. Урожай зеленої маси становить 43,5-50,0 т/га, сіна 11,0 т/га, насіння 0,5-0,7 т/га.

Посів насінників сорту Полтавчанка краще проводити літнім (з 25 червня по 25 липня) широкорядним способом. Норма висіву 1-2 млн. насіння (2-4 кг).

Сорт люцерни ВІРА

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України в 1999 році, рекомендований для вирощування в зоні Степу та Лісостепу.

Виведений на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І.Вавилова методом багаторазового масового добору високопродуктивних добре обнасінених високофертильних по пилку рослин з угорського сорту Еректа та формування штучної популяції.

Належить до люцерни мінливої, групи синьо-гібридної. Рослини високорослі з округлими досить міцними стеблами до 100 і більше см. Листя трійчасте з округлими або продовгувато-овальними листочками. Коренева система стрижнева, потужно розвинена. Суцвіття - китиця короткоциліндричної форми. Фонове забарвлення віночка синьо-фіолетове з відтінками від світло-бузкових до темно-фіолетових тонів. Біб спірально закручений у 2-3 витки.

Основною ознакою, якою відрізняється даний сорт від інших, є самозапильність (20-30 %) квіток, що дає можливість йому зав’язувати насіння і за несприятливих умов запилення. За роки вивчення у конкурсному випробуванні за урожаєм насіння він перевищив національний стандарт Полтавчанку на 0,11 т/га або на 36,7 %. По фуражній продуктивності – на рівні районованих сортів. Сорт має енергійний ріст як весною так і після скошування травостою. Цвітіння дружнє, плодоутворення добре. Фертильність пилку до 90 %. Маючи міцний стеблостій він менше інших сортів вилягає, що дозволяє при збиранні урожаю суттєво зменшити втрати як зеленої маси, так і насіння. зимостійкість та посухостійкість добрі. На сортодільницях України сорт Віра перевищив сорти люцерни, які є національними стандартами, а саме: Полтавчанку, Надію, Сінську і Ярославну за урожайністю насіння в залежності від зони на 5–20 %, а по кормовій продуктивності у зоні Степу перевищив стандарти на 11 %, у зоні Лісостепу на - 6,8 %, Урожай зеленої маси за роки станційного випробування становив 53,8 т/га, насіння – 0,41 т/га.

Сорт люцерни Лідія

Виведений на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І.Вавилова. Належить до ботанічного виду М.varia L – люцерна мінлива. Сорт створений методом гібридизації та багаторазового добору кращих за продуктивністю та самозапильністю біотипів з наступним формуванням штучної популяції з сортів Віра, Rimpans, Felu та Полтавчанка. Напрямок використання – кормовий.

Сорт занесений до Реєстру сортів рослин України з 2005 р., і рекомендований для вирощування у зонах Полісся, Лісостепу та Степу України на богарних землях.

Висота рослин – 90–120 см. Стебло прямостоячої форми. Самозапильність квіток – більше 35 %. Форма стебла у фазі бутонізації напівпрямостояча. Листки зеленого кольору, крупні, обернено яйцеподібної форми. Суцвіття багатоквіткова китиця конусоподібної форми. Забарвлення квіток – від світло-блакитного до темно-фіолетового. Листки без опушення.

Маса 1000 насінин – 2,05 г. Стійкість до вилягання – 4,7 бала стійкість до осипання – 5 балів, зимостійкість – 5 балів, посухостійкість – 4,1 бала. Ураженість: борошнистою росою – 3,2 %; антракнозом – 9,1 %; бурою іржею 17,2 %.

Збір сухої речовини – 12,6 т/га, насіння –0,5 т/га; облистяність 48,7 %. Довговічність використання – 5 років. За рік сорт Лідія дає 2 укоси зеленої маси. Вміст білку в зеленій масі 18,1 %, клітковини – 29,1 %.

За довідками звертатися:

 

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І.Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

 36029, м. Полтава, вул. Шведська, 86

факс (05322) 7-17-77; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Державне підприємство «Дослідне господарство ім. Декабристів Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І.Вавилова Інституту свинарства і АПВ»

тел./факс: (05355) 30-4-24, тел. 30-4-24

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І.Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН»

38744, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Степне, вул. Дослідна

факс (0532) 55-98-77, 55-96-28. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Державне підприємство «Дослідне господарство « ім. 9 січня» Інституту свинарства і АПВ НААН»

37862, Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Ялосовецьке,

факс (05362) 9-63-35.

 

Відповідальний за підготовку матеріалів: кандидат с.-г. наук В. В. Гангур