Захист дисертацій 1 жовтня 2015

1 жовтня 2015 року відбувся захист двох дисертацій

1. Карунна Тетяна Іванівна, «Підвищення продуктивності свиней великої білої породи за використання сучасних селекційно-генетичних методів», 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Керівник – Войтенко С.Л., доктор с.-г. наук, професор.

Офіційні опоненти:

Гришина Л.П., доктор с.-г. наук, с.н.с.

Барановський Д.І., кандидат с.-г. наук, доцент.

2. Петренко Максим Олександрович, «Господарсько-біологічні особливості свиней породи ландрас зарубіжного походження та їх використання за різних методів розведення»,06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Керівник – Войтенко С.Л., доктор с.-г. наук, професор.

Офіційні опоненти:

Гришина Л.П., доктор с.-г. наук, с.н.с.

Вишневський Л.В., кандидат с.-г. наук, с.н.с.