Наукові досягнення

• Виведені породи: полтавська м‘ясна порода свиней (ПМ), затверджена Мінсільгоспродом України в 1993 р., яка відзначається високими репродуктивними та відгодівельними якостями;

• українська м’ясна порода свиней (УМ), також затверджена в 1993 р. У складі породи три типи: центральний полтавський, харківський та асканійський. Рекомендується до використання як батьківська форма в породно-лінійній гібридизації по зонах країни;

• три внутрішньопорідних типи свиней у великій білій породі: УВБ-1 (1985р.) з високими репродуктивними якостями, УВБ-2 (1994 р.) з поліпшеними відгодівельними та м’ясними якостями, заводський материнський тип “Дніпровський” (1999 р.), УВБ-3 (2011 р.);

червона білопояса порода м’ясних свиней, створена на семипородній основі  під керівництвом академіка НААН В.П.Рибалка і затверджена в 2007 р. Кнури цієї породи при поєднанні з матками планових порід забезпечують ефект гетерозису в межах 5 - 15 відсотків;

В активі Інституту:

• розроблена і опублікована селекційно-технологічна система виробництва свинини для різних регіонів України, яка поєднує роботу племінних і товарних господарств з широким використанням методів чистопородного розведення, схрещування, гібридизації та штучного осіменіння свиней.

• відпрацьовані нові полтавські технології трансплантації ембріонів свиней  та глибокого заморожування сперми кнурів, які мають суттєву перевагу над сучасними аналогами;

• створена і постійно вдосконалюється технологія відтворення й штучного осіменіння свиней. Зокрема запропоновані і впроваджені у виробництво: фракційний метод штучного осіменіння свиней та відповідна апаратура, способи відновлення репродуктивної здатності свиноматок, раціональний режим виявлення свиноматок в охоті та їх осіменіння, способи синхронізації опоросів та ін.;

• запропоновані норми і раціони годівлі свиней різних вікових та виробничих груп, рецептура комбікормів та преміксів для них;

• розроблений раціональний модуль свиноферми по виробництву свинини для різних категорій господарств;

• спільно з науковцями провідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ системи НААН розроблені відомчі норми технологічного проектування свинарських підприємств.

• розроблені рекомендації по організації інтегрованих агропромислових об’єднань з виробництва, переробки і реалізації свинарської продукції;

розроблена сучасна організаційно-технологічна система виробництва свинарської продукції в Україні.