>

Матеріально-технічна база Інституту

 

Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Стендове оформлення біля фасаду головного корпусу інституту

Музей інституту

Читальний зал бібліотеки та його стендове оформлення

Фонд дисертацій Головна сторінка веб-сайту інституту

   

Лабораторія генетики

Система гель документації

Зона виділення ДНК

Ампліфікаційна

Зона електрофорезу

Прилад для вертикального електрофорезу

Прилад Вортекс для швидкого перемішування розчинів у пробірках об’ємом до 50 мл

Лабораторія годівлі

Проведення науково-господарських та фізіологічних балансових дослідів в умовах науково-господарського відділу Інституту свинарства і АПВ НААН

Центрифуга, фотоелектрокалориметри КФК-2 та КФК-3, аналітичні ваги

Лабораторія селекції

Науково-виробничий полігон лабораторії селекції

Кабінети співробітників лабораторії

Оцінка ремонтного молодняку за власною продуктивністю за допомогою шпикоміру DRAMINSKI

Атестати про присвоєння статусу селекційного центру з свинарства, племпідприємства з племінної справи у свинарстві, контрольно-випробувальної станції та підприємства (лабораторії) з оцінки якості мʼяса Інституту свинарства та АПВ