Співробітники лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій займаються:

-          збором, аналізом та пропагандою наукових досліджень у галузі свинарства;

-          оформленням авторських прав на розробки наукових співробітників інституту;

-          реєстрацією та обліком НДР;

-      вивченням, пропагандою та впровадженням у виробництво наукових розробок і передового досвіду, виставковою та видавничою діяльністю (редагування і видавництво Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство» та інших видань);

-          організацією виставок, конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації.

Науковці лабораторії виконують також роботу по розробці планів селекційно-племінної роботи для господарств різних об’ємів і форм власності.

Зав. лабораторії – к.б.н., Сагло Олексій Федорович,