Державне підприємство

«Дослідне господарство «Степне»

Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

В 1956 році колишній радгосп «Червона Армія» був реорганізований і став дослідним господарством Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції, яка в свою чергу була заснована, як «Дослідне поле» ще в 1884 році.

Виконуючи свої статутні зобов’язання ДП «ДГ «Степне» впроваджує на виробничих площах напрацювання вчених станції та інститутів мережі НААН, досягає вагомих результатів по виробництву зернових, зернобобових культур багаторічних трав, має міцну кормову базу, а це дає можливість ефективно займатись тваринництвом та іншою господарською діяльністю.

Господарство має в своєму користуванні 3350 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 3326 га ріллі. В господарстві утримується 1200 голів ВРХ, з них 420 корів, 2000 голів свиней, в тому числі 140 основних свиноматок.

Вирощене на м’ясо поголів'я ВРХ і свиней реалізується високоякісною продукцією, готовою до вживання завдяки роботі власного м’ясопереробного цеху.

 

 

Тваринництво.

З 2011 року господарство перейшло в підпорядкування Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Наукові дослідження в свинарстві та виробничі показники галузі істотно поліпшились.

Під керівництвом інституту в господарстві розпочато реконструкцію тваринницьких приміщень. Впроваджується нова технологія потокового виробництва свинини, що дає можливість безперервного протягом року вирощувати як племінних свиней, так і свиней для забою.

Дослідне господарство «Степне» має статус племінного заводу з розведення великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи та племзаводу з розведення великої білої породи свиней.

 

Наукове супроводження виробничих процесів забезпечують хороші показники галузі тваринництва, які зростають з року в рік. Так, досягнуто надої молока на фуражну корову 7126 кг за рік, середньодобові прирости ВРХ на відгодівлі склали 750 г, а прирости свиней на відгодівлі – 620 г. Вченою радою інституту розроблені та затверджені спеціальні заходи з покращення цих досягнень.

 

Рослинництво.

Завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій, кращих сільськогосподарських культур, науково-обгрунтованих сівозмін і працівники галузі рослинництва протягом останніх років отримують стабільно високі врожаї.

В середньому за п’ять останніх років одержано урожай зернових – 50,5 ц/га, в тому числі: озимої пшениці – 55,4 ц/га, кукурудзи на зерно – 86,0 ц/га, сої – 21,2 ц/га, соняшнику – 27,4 ц/га.

Тісна співпраця науки з виробництвом позитивно вплинуло і на економічні показники. Запровадження мілкого безполицевого обробітку грунту знизило використання дизельного пального на 35% та затрат праці – на 30%. Розроблені, виготовлені в господарстві та запатентовані комбіновані агрегати АГ-4 «Скорпіон-1» та АГУ-4 «Скорпіон-2» дали можливість протягом останніх 20-ти років ефективно використовувати їх як на полях господарства, так і в інших місцях Полтавщини.

 

 

Господарство для реалізації пропонує:

- насіння високих репродукцій озимої пшениці – Косоч, Заграва Одеська, Благодарка Одеська, Ужинок;

- ярового ячменю Здобуток;

- вики ярої Гібридна-85;

- сої Антрацит;

- люцерни Віра;

- стоколосу безостого Полтавський-5;

- кукурудзи Оржиця 237;

- племінних свиней великої білої породи.