Повідомлення про набір та програма вступних іспитів 2021 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В АСПІРАНТУРУ  - 2021 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ - 2021 р.  

 

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ІС і АПВ НААН

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

Вчений секретар -

                Ільченко Марія Олександрівнакандидат сільськогосподарських наук

                                                                                тел.  067-538-25-45