>

Президія Національної академії аграрних наук України

На Президії Національної академії аграрних наук України 14 вересня 2022 року директор Інституту свинарства і АПВ доктор с.-г. наук Церенюк Олександр Миколайович зробив доповідь “Наукове забезпечення виробництва продукції свинарства в сучасних умовах". В доповіді було висвітлено питання історії зародження свинарства в Україні, сучасний його стан, наукові наробки Інституту, напрями подальших наукових досліджень в свинарстві. В обговоренні приняли участь завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України, д. с.-г. н., професор Лихач Вадим Ярославович; професор кафедри технології кормів і годівлі тварин Сумського національного аграрного університету, д.с.-г.н., професор Повод Микола Григорович; керівник департаменту тваринництва ТОВ «Агропрайм Холдинг» Маслов Віктор Іванович. Президія Національної академії аграрних наук України прийняла відповідну Постанову.